Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-10-16 02:22:16 przez system

Konkurs na rękodzielniczą Pamiątkę Bocheńską

Tylko do 30 października można składać prace w konkursie na Rękodzielniczą Pamiątkę Bocheńską, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kotłownia, Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Cepelię.

Celem konkursu jest promowanie twórczości amatorów — artystów — rzemieślników bocheńskich, pozyskanie oryginalnych prac "lokalnych pamiątek" symbolizujących walory turystyczne, kulturowe i ekologiczne Gminy Miasta Bochnia i okolic. Ponadto intencją Organizatora jest zachęcenie mieszkańców do promocji naszego regionu, poprzez wykonanie prac rękodzielniczych podkreślających ich lokaln°9 specyfikę i oryginalną tradycję

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne, pula nagród wynosi 2400 zł brutto. Prace wykonane techniką dowolną należy składać w sekretariacie MDK w terminie do 30 października. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w listopadzie 2009 r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony MDK oraz w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury. Informacji udziela MDK pod numerem 014 611 69 01.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kotłownia, Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Cepelia. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu: "Konkurs na rękodzielniczą pamiątkę bocheńską", dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Bochnia.