Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-01-22 12:28:48 przez system

Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe

Miejski Dom Kultury w Bochni wraz z Towarzystwem Kultury Teatralnej ogłaszają 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Jest to impreza otwarta, adresowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

Konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów:

  1. Turniej recytatorski (repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę; uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut);

  2. Turniej „Wywiedzione ze słowa” (repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów); dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut);

  3. Turniej teatrów jednego aktora (obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki - do 30 min);

4.Turniej poezji śpiewanej (repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja).

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów. Na początku są to przeglądy miejskie i gminne, następnie powiatowe i/lub rejonowe, wojewódzkie, a następnie finałowe.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 28 lutego 2014 roku w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia). Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2014 r.
Eliminacje: 5 marca 2014 r., godz. 10:00
Adres placówki: Miejski Dom Kultury (Sala Kameralna), ul. Regis 1, 32-700 Bochnia