Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-10-20 00:30:07 przez system

Kult maryjny przedmiotem Czwartkowych Spotkań

W roku 80 rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej Muzeum im. Stanisława Fischera zaprasza 23 października o godz. 17.30 na wykład dr Anny Niedźwiedź Obraz i postać. Kult maryjny w Polsce w kontekście etnograficznych badań nad „religią przeżywaną”.

Dr Anna Niedźwiedź jest etnologiem i antropologiem kulturowym, pracownikiem naukowo- dydaktycznym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ; w latach 2006-2007 i 2011 wykładała także w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się przede wszystkim w antropologii religii, antropologii miasta oraz antropologii wizualnej. W latach 2000-2001 zrealizowała grant Komitetu Badań Naukowych poświęcony badaniom kultu Matki Boskiej Częstochowskiej w Polsce. W oparciu o te badania w 2005 roku wydała w Krakowie książkę Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Od pięciu lat realizuje projekt badawczy w Ghanie, poświęcony antropologicznym analizom współczesnego chrześcijaństwa w Afryce Zachodniej. Równolegle kontynuuje badania w Polsce. Ostatnio zrealizowała badania etnograficzne dotyczące kultu Bożego Miłosierdzia oraz kultu św. Jana Pawła II w kontekście potocznych wyobrażeń na temat przestrzeni miasta Krakowa.

W antropologicznych badaniach religii interesuje mnie nie tylko kulturowy i społeczny wymiar symboli i zachowań religijnych, ale również religijne doświadczenie będące udziałem ludzi, z którymi rozmawiam. Ciekawi mnie to, jak religia jest przez ludzi przeżywana, w jaki sposób staje się elementem ich życia oraz częścią ich indywidulanych biografii. Z takiej właśnie perspektywy próbuję zrozumieć rozmaite znaczenia przypisywane wizerunkowi Matki Boskiej Częstochowskiej.

W obrębie współczesnego polskiego katolicyzmu Matka Boska jest jedną z najważniejszych postaci, posiadającą głęboką symbolikę religijną oraz istotne historyczne odniesienia. Wielu ludzi buduje swoją relację z postacią Matki Boskiej poprzez wizerunki maryjne. To właśnie obrazy uznawane za święte uobecniają świętą postać i stają się szczególnymi mediatorami pomiędzy ludźmi a zaświatami. W moim wystąpieniu ukażę relację pomiędzy obrazem i postacią w kontekście znaczeń przypisywanych postaci Matki Boskiej w dawnej i współczesnej religijności polskiej i podkreślę bogactwo symboliki i przeżyć, które ta postać wywołuje.
(Anna Niedźwiedź).