Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-02-27 20:51:04 przez system

Lipnica Murowana zdigitalizowana

W tym roku minie 15 lat odkąd gotycki kościółek św. Leonarda w Lipnicy Murowanej został wpisany do rejestru zabytków UNESCO. To właśnie ta rocznica stała się okazją do digitalizacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lipnicy.

Jak czytamy na str. www.lipnicamurowana.pl: To przedsięwzięcie umożliwiające promocję zabytków przy jednoczesnym wychodzeniu naprzeciw wymaganiom współczesności.W ramach projektu realizowanego w ubiegłym roku przez Fundację Pełni Kultury, którego przedmiotem było przeprowadzenie procesu digitalizacji i udostępnienia zasobów kultury i dziedzictwa narodowego Lipnicy Murowanej, kompleksowo przetworzono zasoby materialne na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wnętrz. Dla zbudowania modeli 3D wykorzystana została nowoczesna technologia laserowego skanowania budynków. Wybrane zasoby dziedzictwa materialnego Lipnicy Murowanej zostały ukazane na tle dziedzictwa niematerialnego w postaci zdigitalizowanej obrzędowości, tradycji i historii życia świętych.Wybrane treści zostały przedstawione w formie audiodeskrypcji, która ułatwi ich dostępność osobom z dysfunkcjami wzroku. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dokonała rejestracji i ustalenia społecznego kontekstu unikalnych krajobrazów dźwiękowych (soundscapes) oraz wykonała badania akustyczne, celem auralizacji oraz analizy parametrów akustycznych wnętrz obiektów.Projekt ma charakter edukacyjny, opracowano scenariusze zadań z dziedzictwa kulturowego. Na bazie zebranych materiałów powstała oddana właśnie do użytkowania interaktywna strona internetowa, oddziałująca na wszystkie zmysły.