Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-12-15 11:04:24 przez system

Mapy odzyskały dawny blask

Muzeum bocheńskie oraz Uzdrowisko-Kopalnia Soli ?Bochnia? zapraszają na specjalne spotkanie, prezentujące wyniki przeprowadzonej konserwacji 10 najcenniejszych planów kopalni soli, będących w zbiorach muzeum.

Plany salinarne, zgromadzone w bocheńskim muzeum stanowią niezwykle świadectwo dorobku myśli technicznej dawnych pokoleń i zarazem niezastąpione źródło do badań nad dziejami górnictwa solnego na ziemiach polskich. Świadczą o oryginalnym rozwoju eksploatacji górniczej bocheńskiego złoża, eksploatowanego od połowy XIII wieku.. Niestety, wydobycie z nich w pełni wysokich walorów informacyjnych bywa często utrudnione wskutek daleko posuniętego procesu destrukcji . Po przeprowadzonej konserwacji 10 najcenniejszych planów będzie mogło być udostępnionych publiczności w formie ekspozycji poświęconych dziejom górnictwa solnego, a także do prac badawczych. Spotkanie zaś stanowić będzie niepowtarzalną okazję do zapoznania się po raz pierwszy z efektami przeprowadzonej konserwacji i obejrzenia fascynujących zabytków, ukazujących Bochnię i jej największy skarb — kopalnię soli.

Spotkanie będzie miało miejsce w czwartek 18 grudnia o godz. 14 w Uzdrowisku Kopalni Soli "Bochnia", ul. Solna 2. Konserwacja została dokonana ze środków, uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.