Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-11-11 04:57:47 przez system

Między kompromisem a uległością

Muzeum im. Stanisława Fischera zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne z dr Cecylią Kutą (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie), która wygłosi wykład pt. "Między kompromisem a uległością - organizacje katolików świeckich w Polsce doby poststalinowskiej".

Ważną rolę w powojennej historii Polski odegrały ugrupowania określane mianem organizacji katolików świeckich. Należały do nich: Stowarzyszenie PAX, środowisko skupione wokół "Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika "Znak", Kluby Inteligencji Katolickiej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne i Polski Związek Katolicko-Społeczny.

Organizacje te były swoistym kompromisem między potrzebą publicznego zaistnienia danego środowiska a oczekiwaniami i antykościelną polityką władzy. Podlegały ścisłej kontroli. Musiały się z nią liczyć i niejednokrotnie zawierać daleko idące kompromisy. W rządzonym przez komunistów kraju stanowiły jednak enklawę dla ludzi wierzących. Ukazujący się od 1945 roku, kilkakrotnie zawieszany, "Tygodnik Powszechny" i miesięcznik "Znak", kształtowały sumienia Polaków, rozbudzały ich wrażliwość i wiedzę religijną. Informowały o życiu Kościoła w Polsce i na świecie. Prowadzony przez Stowarzyszenie PAX Instytut Wydawniczy, jak też powołany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum" był właściwie jedynym miejscem, gdzie na szerszą skalę mogły ukazywać się wtedy książki pisarzy katolickich i wydawnictwa religijne. Były one udostępniane w sieci sklepów prowadzonych przez powołane w tym celu przez Stowarzyszenie PAX przedsiębiorstwo "Veritas". Zajmowało się ono też produkcją i handlem dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego. Podobną funkcję spełniało znajdujące się w rękach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego przedsiębiorstwo "Ars Christiana".

Wykład odbędzie się 19 listopada o godzinie 17.30.

Dr Cecylia Kuta jest pracownikiem naukowym oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, autorką książki "Działacze" i "Pismaki". Aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957 - 1989. Wcześniej pracowała w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. Wspólnie z Janem Flaszą z bocheńskiego muzeum opiekowała się od roku 2000 Kręgiem Młodych Miłośników Starej Bochni.