Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-11-25 15:14:26 przez system

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Trzcianie

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie tętni życiem artystycznym, które zakreśla kręgi już nie tylko szkolne, międzyszkolne i ogólnopolskie, Najnowsza inicjatywa - I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ettore Pozzoli Trzciana – Kraków, 4-5 grudnia - jest kierowana także do środowisk międzynarodowych.

Do współpracy zaproszeni zostali: Szkoła Muzyczna I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, Włoski Instytut Kultury z siedzibą w Krakowie, Małopolska Manufaktura Sztuki oraz Liceum Plastyczne w Wiśniczu.

Konkurs ma na celu popularyzację twórczości kompozytorów włoskich i polskich, których nazwiska niezbyt często goszczą na afiszach koncertowych; są w pewnym cieniu popularności więc konkurs jest znakomitą okazją, by z tego cienia ich twórczość wydobyć. Ponadto zamierzeniem Organizatorów jest także wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy różnymi środowiskami a także, jak na konkurs przystało, konfrontacja młodych pianistów. Trzy młodsze grupy grać będą w Trzcianie 4 grudnia od godz. 12.00, 3 starsze - w Krakowie 5 grudnia. Tego dnia także odbędzie się koncert laureatów, który przewidziany jest na godz. 18.00 w gmachu Szkoły Muzycznej I i II st. im B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Józefińskiej.

W ramach imprez towarzyszących przewidziane są wykłady przybliżające sylwetki kompozytorów, ich twórczość oraz szeroko ujęty opis epok, w których przyszło im żyć i tworzyć. Wszystko to w multimedialnym ujęciu. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, laureaci nagrody oraz ceramiczne plakietki, wykonane przez uczniów Liceum Plastycznego w Wiśniczu, skąd także pochodzi ich projekt. Dodatkowo, wskazani przez jurorów laureaci, wezmą udział w koncercie, który odbędzie się w Sali im. B. Lindego Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 5 kwietnia 2016 roku.