Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-03-27 23:12:07 przez system

Młode talenty-szczegóły przeglądu dla kandydatów

Miejski Dom Kultury w Bochni serdecznie zaprasza na kolejną edycję Powiatowego Przeglądu Młode Talenty 2012 pod Patronatem Starosty Bocheńskiego. Co roku przegląd cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie ma już statut powiatowego.

Przegląd jest formą konkursu, skierowaną do dzieci i młodzieży rozwijających swoje pasje, wykraczające poza szkolne programy edukacyjne. Daje im możliwość prezentacji i konfrontacji własnych umiejętności jako solistów lub zespołów. Koordynatorem przeglądu „Młode Talenty” jest Pani Ewa Krzywda. Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie MDK (8.00 – 16.00). By wziąć udział w przeglądzie należy zapoznać się z regulaminem, gdzie zawarte są wszystkie szczegóły. Publikujemy go poniżej:

REGULAMIN POWIATOWEGO PRZEGLĄDU „MŁODE TALENTY 2012”

KATEGORIE ARTYSTYCZNE

 • aktorska (teatr, kabaret, konferansjer)

 • taneczna (taniec)

 • wokalno – muzyczna (śpiew, gra na instrumentach)

 • szczególnych umiejętności (akrobatyka, gimnastyka itp.)

 • plastyczna (oddzielny regulamin)

KATEGORIE WIEKOWE

 • przedszkole

 • szkoła podstawowa

 • gimnazjum

 • szkoła średnia

PRZEBIEG KONKURSU

 • eliminacje – przesłuchanie wszystkich na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeń

 • koncert galowy – prezentacja wyłonionych w drodze eliminacji laureatów spośród których zostaną wybrane Młode Talenty.

NAGRODY

 • Tytuł „Młody Talent 2012” (statuetka) – przyznawany jest wybitnie wyróżniającym się laureatom i jest główną nagrodą.

 • Występ Laureatów (Koncert laureatów) podczas Dni Bochni – 3 czerwca 2012 r. – Smyków

 • Wyróżnienie w Przeglądzie (dyplom) – wyróżnienia są równorzędne i otrzymują je wszyscy laureaci

Wszystkim laureatom organizator zapewnia możliwość prezentacji podczas organizowanych przez siebie imprez estradowych.

KRYTERIA OCENY

 • poziom umiejętności (stosownie do prezentowanej kategorii tzw. warsztat czyli np. emisja głosu, poczucie rytmu, pamięciowe opanowanie tekstu itp.)

 • własna inwencja twórcza (prezentacje autorskich utworów, własne aranżacje i interpretacje)

 • ogólne wrażenie artystyczne (dobór strojów, rekwizytów, autoprezentacja, ekspresja prezentacji )

FORMA OCENY

 • uczestnicy podlegają ocenie punktowej (1-5) przez każdego członka komisji.

 • punktacja będzie jawna i dostępna po ogłoszeniu wyników w MDK.

 • komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora i ogłoszona na www.mdkbochnia.pl na tydzień przed rozpoczęciem przesłuchań.

REGULAMIN PRZEGLĄDU

 1. Każdy uczestnik (solista, grupa) przygotowuje prezentację w wybranej kategorii artystycznej trwającą do 5 min.

 2. Wszystkie akcesoria potrzebne do występu uczestnicy przynoszą we własnym zakresie (rekwizyty, instrumenty muzyczne, podkłady muzyczne). Istnieje możliwość użyczenia sprzętu przez MDK po wcześniejszym uzgodnieniu.

 3. Nie ma możliwości uczestniczenia tych samych osób w składzie różnych zespołów.

 4. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (nie odpowiada za trudności w odtwarzaniu wynikające ze złej jakości nagrań).

 5. Zgłoszenia na podstawie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty złożonej w MDK w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2012 roku osobiście lub faksem: 14 611 81 69

 6. Eliminacje odbędą się w formie otwartej imprezy w dniach 22 i 23 maja 2012 w Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Poniatowskiego 32 od godziny 9.00 (kolejność prezentacji zostanie podana na www.mdkbochnia.pl do 18 maja 2012 roku)

 7. Koncert wszystkich laureatów spośród których zostaną wyłonione „Młode Talenty 2012 roku” odbędzie się 3 czerwca podczas Dni Bochni 2012 na Smykowie.

 8. Organizator zastrzega sobie uczestnictwo w komisji konkursowej.

 9. Przegląd obejmuje także twórczość plastyczną w równoległym konkursie ”Młodzi Plastycy 2012” (regulamin w oddzielnym folderze).

 10. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

.
REGULAMIN POWIATOWEGO PRZEGLĄDU „MŁODZI PLASTYCY 2012”
pod patronatem Starosty Bocheńskiego

.

Organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Bochni (koordynator Bernadetta Gawąd).

Przegląd jest formą konkursu, którego celem jest prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży w wymiarze przekraczającym szkolny program edukacyjny. Skierowany jest do tych, którzy wszechstronnie rozwijają swój talent i doskonalą umiejętności. Brak narzuconego tematu i techniki prac ma na celu maksymalną swobodę wypowiedzi.

KATEGORIE WIEKOWE

 • przedszkole

 • szkoła podstawowa

 • gimnazjum

 • szkoła średnia

NAGRODY

Wybrane prace prezentowane będą na wystawie w Miejskim Domu Kultury. Nagrodą będzie tytuł (dyplom i nagrody rzeczowe) ”Młody Plastyk 2012” (miejsca I-III oraz wyróżnienia) wręczane podczas Koncertu Laureatów ”Młode Talenty 2012”
KRYTERIA OCENY

 • umiejętność posługiwania się różnymi technikami

 • wszechstronność wypowiedzi (różnorodność tematów i technik)

 • wartości estetyczne i plastyczne prac

REGULAMIN PRZEGLĄDU

 1. Każdy uczestnik składa co najmniej 3 prace plastyczne w dowolnych technikach (malarstwo, rysunek, kolaż itp., najlepiej różnych, dających pełny obraz umiejętności) lub zestaw minimum 10 fotografii. Prace wcześniej prezentowane w Miejkim Domu Kultury w Bochni nie biorą udziału w przeglądzie.

 2. Format każdej pracy nie przekracza 50×70 cm, dla fotografii minimum 15×21 cm.

 3. Każdą pracę/zdjęcie należy dokładnie opisać (imię, nazwisko, klasa, szkoła – z tyłu pracy) i złożyć w MDK wraz z kartą zgłoszenia do 16 maja 2012.

 4. Organizator zastrzega sobie uczestnictwo w komisji konkursowej.

 5. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Koncertu Laureatów „Młode Talenty 2012”. Laureaci tytułów ”Młody Plastyk” zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół .

 6. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!