Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-04-13 16:26:46 przez system

Młodzież z Gawłowa najwięcej wie o chrzcie Polski

12 kwietnia w Zespole Szkół Gminnych w Gawłowie odbył się Gminny Konkurs Historyczny „Kształtowanie się państwa polskiego w X-XII w.”, zorganizowany z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

W konkursie wzięło udział 29 uczniów z dziesięciu szkół gminnych. Odbyły się dwa etapy: pisemny i ustny, w którym zawodnicy musieli wykazać się niemałą wiedzą na temat kształtowania się naszego państwa. Pytania dotyczyły w większości zagadnień z historii Polski w czasach panowania pierwszych władców z dynastii Piastów. Zespoły z największą ilością punktów, które przeszły do drugiego etapu otrzymały wylosowany zestaw pytań, w którym znajdowało się zdanie do uzupełnienia, biografia władcy z określeniem najważniejszych wydarzeń z okresu jego panowania. W trzeciej części odpowiedzi ustnej uczniowie analizowali tekst źródłowy i pracowali wspólnie nad odpowiedzią.

Komisję konkursową stanowili: dyrektor GCKCziS Jan Truś oraz nauczyciele historii: Ewa Czajkowska, Cezary Zwierniak, Janusz Paprota i Barbara Krawczyk kierownik z Biblioteki Gminnej w Łapczycy. Konkurs zakończył się ogłoszeniem wyników i nagrodzeniem zwycięzców.

Pierwsze miejsce przypadło drużynie z ZSG w Gawłowie, drugie miejsce zajęła grupa z ZSG w Siedlcu, trzecie miejsce zajęli uczestnicy z ZSG w Nieszkowicach Wielkich, na czwartej pozycji uplasowała się grupa z ZSG w Brzeźnicy, a na piątym drużyna z ZSG w Proszówkach. Nagrody wręczali dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Bochnia Krzysztof Zięba, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu Jan Truś.