Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-06-22 16:51:10 przez system

Muzealna podróż po Azji Środkowej

Wystawa kilkudziesięciu zdjęć, wykonanych przez Leona Barszczewskiego, Polaka i pułkownika wojsk rosyjskich, podróżnika i fotografa, przyrodnika i glacjologa, a także archeologa i etnografa badającego kulturę mieszkańców Azji Środkowej, ma zainteresować zarówno tym ciekawym zakątkiem świata, jak i osobą twórcy fotografii.

Leon Barszczewski urodził się w Warszawie w 1849 roku, jako siódme dziecko Szymona i Adelajdy z Nowickich. Został wojskowym, pełniącym od 1876 roku służbę w Samarkandzie. Podróżując po Azji Środkowej dokonał wielu geologicznych odkryć, ustanowił wiele nowych nazw geograficznych, odnalazł ruiny starożytnej Samarkandy. Robił notatki ze swoich spotkań z zamieszkującymi ten teren Tadżykami, Uzbekami, Turkmenami, Kirgizami, czy Cyganami. Po odrzuceniu propozycji przejścia na prawosławie, został w 1897 roku przeniesiony do Siedlec, gdzie został dowódcą stacjonującego tam 177 Krasnostawskiego Pułku Piechoty i gdzie w roku 1904 ufundował Szkołę Handlową dla Dziewcząt. Zmarł w Częstochowie w 1910 roku.

Na wystawę składają się fotokopie zdjęć, w których Leon Barszczewski zamknął świat odkrywany i oglądany przez siebie w latach 80. i 90. XIX wieku, podczas licznych podróży po Azji Środkowej. Zdjęcia te pochodzą z archiwum prawnuka Barszczewskiego – Igora Strojeckiego z Warszawy, który jako biograf wielkiego pradziadka, jest autorem licznych publikacji o nim. Igor Strojecki przygotował część fotograficzną ekspozycji oraz udostępnił naszemu muzeum oryginalne fotografie Barszczewskiego, pamiątki po nim, a także obiekty ilustrujące współczesną kulturę mieszkańców odwiedzanych przez Podróżnika terenów. Ekspozycję uzupełniają wytwory kultury materialnej ludów Azji Środkowej, pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Otwarcie wystawy Samarkanda i inne miejsca Azji Środkowej w fotografiach Leona Barszczewskiego (1849–1910) odbędzie się 28 czerwca godzinie 17.30 w Muzeum im. Stanisława Fischera. Podczas wernisażu Igor Strojecki wygłosi wykład o Leonie Barszczewskim.