Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-04-18 12:21:11 przez system

Muzeum: Anna Niedźwiedź o pogrzebach w Ghanie

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na najbliższe spotkanie czwartkowe i wykład dr Anny Niedźwiedź Zatańczyć na pogrzebie. Tradycja oraz współczesność pochówków i pogrzebów w Ghanie, 18 kwietnia 2013 r., godz. 17.30, Sala Portretowa Muzeum, Rynek 20.

Dr Anna Niedźwiedź jest etnologiem i antropologiem kulturowym, pracownikiem naukowo- dydaktycznym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ; w latach 2006-2007 i 2011 wykładała także w Stanach Zjednoczonych.

Zajmowała się fenomenem polskiego katolicyzmu, a efekty swoich badań zawarła między innymi w wydanej w Krakowie w 2005 roku książce Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. W swoich pracach badawczych, oprócz religii, interesuje się również symboliką i mitologią współczesnych przestrzeni miejskich oraz antropologią wizualną.

Od roku 2009 prowadzi etnograficzne badania terenowe w Ghanie, skupiając się na problematyce wierzeń religijnych w kontekście dzisiejszych przemian społeczeństw afrykańskich. Tak o tym mówi: „pochówki i pogrzeby w Ghanie stanowią prawdziwą kulminację życia i manifestację jedności ze zmarłymi. Przybierają rozmaite formy, w zależności od tradycji plemiennych oraz najnowszych mód (np. na jednym z pogrzebów wystawiono ciało zmarłego w pozycji stojącej, z otwartą Biblią włożoną w dłonie). Niekiedy uroczystości rozłożone są na poszczególne miesiące, a nawet lata. Często rodzina zadłuża się, aby sprostać wymogom wystawnego pochówku i wielodniowego pogrzebu, a banki prześcigają się w ofertach pożyczek pogrzebowych. Badając religijność potoczną brałam udział w wielu pochówkach i pogrzebach. Tańce na pogrzebie, szalona muzyka, ekstaza i śmiech uświadamiają, jak różnie przechodzimy przez te same ludzkie doświadczenia.”