Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-08-06 04:53:16 przez system

Muzeum jakiego nie znamy

Wśród zbiorów znajduje się także, prawie nigdy dotąd nie eksponowana w muzeum, cenna kolekcja numizmatów, w tym starożytnych monet greckich i rzymskich. To zbiór kryjący w sobie zdumiewające niespodzianki - napisał dyrektor muzeum Jan Flasza we wstępnie do jubileuszowej publikacji.

Monety Greckie 370-362 r.p.n.e."50/50 — Spis eksponatów" to kolejna publikacja wydana przez bocheńskie muzeum. Katalog, w formie ładnie wydanej obszerniejszej broszury, ukazuje 50 najcenniejszych eksponatów ,spośród ponad dziewiętnastu tysięcy, ze zbiorów muzeum i został sporządzony z okazji 50-lecia tej prężnie działającej placówki.

Platina Bartholomeus, Vitae Pontificum - Żywoty papieży - XV w.Księga ze zbiorów Piotra Kmity - XVI w.Pracownicy muzeum w wyborze eksponatów starali się kierować zarówno ich wartością artystyczną, jak też zwrócić uwagę na ich niepowtarzalność, proweniencję, sposób wykonania, wiek, zastosowanie oraz przesłanie, jakie niosą. Ale najistotniejszą rzeczą jest, że są to przedmioty, które nie są eksponowana na co dzień w muzeum czyli nieznane szerszemu odbiorcy. Zazwyczaj spoczywają w zaciszu muzealnych magazynów. A są to często eksponaty o bardzo wysokiej wartości. Przyczyną ich powszechnej niedostępności są często wymogi konserwatorskie, stan zachowania, wrażliwość na światło dzienne czy wahania wilgotności i temperatury powietrza. Są wśród nich zabytki archeologiczne, artystyczne, etnograficzne, historyczne i przyrodnicze.

Lampki oliwne I-V w. n.e. Wyspa RodosRękopiśmienny plan salinarny - 1777 r.W publikacji zostały przedstawione obiekty ze wszystkich działów. Można więc zobaczyć rękopiśmienną księgę cechową i dokument pergaminowy sięgające czasów średniowiecznej Bochni, niezwykle interesujące mapy salinarne, dwa autografy wybitnych polskich poetów, mapę kolejową z końca XIX stulecia, drzeworyty absolwenta bocheńskiego gimnazjum Władysława Skoczylasa, siedemnastowieczny ornat, plan przedwojennej stolicy oraz opaskę warszawskiego powstańca. Jest też zbiór ponad pięciu tysięcy przepisów na medykamenty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i organicznego leczące wszelkie dolegliwości ludzkiego organizmu. Spośród liczącej kilkaset woluminów kolekcji starodruków będzie Kontusz czarny, z pocz. XIX w.można podziwiać cenne inkunabuły i książki pochodzące Bolesław Śmiały - Jan Matejko - rysunek ołówkiem.Bolesław Śmiały - Jan Matejko - rysunek ołówkiem.Sierp krzemienny - Kultura mierzanowicka 1700-1500 lat p.n.e.z renesansowej biblioteki właściciela Wiśnicza Piotra Kmity. Wśród zbiorów znajduje się także, prawie nigdy dotąd nie eksponowana w muzeum, cenna kolekcja numizmatów, w tym starożytnych monet greckich i rzymskich. To zbiór kryjący w sobie zdumiewające niespodzianki.

Każdy chcący lepiej poznać co skrywają zakamarki bocheńskiego muzeum powinien wziąć tą lekturę do ręki. Jest ona dostępna w bocheńskim muzeum.