Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-02-18 18:24:30 przez system

Muzeum: promocja książki o urzędnikach miejskich

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na specjalne Czwartkowe Spotkanie Muzealne z okazji 766. rocznicy lokacji miejskiej Bochni. Gościem będzie dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), autor książki pt. Urzędnicy miejscy Bochni do roku 1772, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2018.

Książka przybliża wiadomości o blisko tysiącu członków samorządu miejskiego Bochni od pierwszych wzmianek piśmiennych ze średniowiecza do przejęcia miasta przez Cesarstwo Austriackie w 1772 roku. Układ jej treści nawiązuje do serii wydawniczej „Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego”. Wykonane na szerokiej podstawie źródłowej i dokładnie udokumentowane badania dały zestawienie członków rady miejskiej, ławy sądowej, wójtostwa i pomniejszych organów komunalnych. We wstępie zawarto charakterystykę funkcjonowania samorządu w tym królewskim mieście solnym, podporządkowanym w dużym stopniu żupie, a także nieznane szerzej wypadki z historii miasta czy szczegóły na temat dawnego ratusza. Książka zawiera również szczegółowy indeks, podający lata sprawowania urzędów przez dane osoby. Zebrane informacje mogą się okazać cenne nie tylko dla miłośników przeszłości Bochni, badaczy dawnych miast i ich elit, ale i dla poszukiwań genealogicznych. Okazuje się, że niektóre osoby i rodziny przez dłuższy okres czasu uczestniczyły w bocheńskim samorządzie miejskim, a pewne nazwiska pomimo zawieruchy dziejowej przetrwały w Bochni do czasów współczesnych.

21 lutego, godzina 17.30, Rynek 20