Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-10-31 09:11:57 przez system

Na końcu drogi jest cmentarz

A koniec jest początkiem i nową nadzieją... Na czas Święta Zmarłych przenieśmy się w obszar cmentarzy, obecność na nich wiąże się zazwyczaj ze wspomnieniem naszych bliskich zmarłych i modlitwą kierowaną do Stwórcy o zbawienie ich wieczne. Wiele jest jednak wizyt, jakby można powiedzieć - poznawczych.

Są to bowiem miejsca historyczne i nie tylko z uwagi na wiek samych cmentarzy, ale i kryjący się w mogiłach bagaż losów i dokonań ludzi tu pogrzebanych. Lipnica Murowana - stary cmentarz Lipnica Murowana - stary cmentarz Lipnica Murowana - stary cmentarz Inną istotną sferą poznania jest architektura cmentarna i istniejące zdobnictwo sepulkralne. Pochylając się nad grobami przywołać możemy nie tylko same postacie tu spoczywające, ale także ich życiowe dokonania, na tyle ważne i sprawcze, by trwały w naszej pamięci. Poczesne miejsce w tej cmentarnej peregrynacji zajmuje nekropolia bocheńska — cmentarz komunalny przy ul. Orackiej w Bochni trwa tu już od 1787 r. Wraz z wędrówką alejkami rozdzielającymi poszczególne kwatery, przewijają się wielkie postacie bochnian. Przejdźmy także alejami innych cmentarzy bocheńszczyzny i zatrzymajmy się nad mogiłami ludzi, którzy wnieśli kiedyś wielki osobisty wkład w nasze wspólne dziedzictwo. Przejdź się cmentarną aleją, wejdź między mogił pomniki, Wsłuchaj się w zmarłych szepty - a groby Ci powiedzą, co o zmarłych wiedzą. Szczególne miejsce wśród cmentarzy zajmują cmentarne kwatery wojskowe z lat I-szej wojny światowej, trwają na ziemi bocheńskiej już blisko 100 lat. Życie tych niegdysiejszych, nie z własnej woli bohaterów, przerwała kula lub bagnet wroga. Na tych cmentarzach wojennych, wśród żołnierskich mogił, odnaleźć też można zaranie niepodległej Polski. Rajbrot - cmentarz wojenny na RakowcuLipnica Murowana - cmentarz wojennyEpitafia pośmiertne. Na mogiłach, kaplicach cmentarnych czy ścianach kościołów spotkamy epitafia. Czas nie służy ich trwaniu, coraz ich mniej, nowe pojawiają się rzadko, odeszliśmy nieco od tej formy pamięci i wspomnień o zmarłych. Epitafium to nie tylko dekoracja rzeźbiarska, najkrócej temat ujmując, jest to napis niejednokrotnie z rysunkiem umieszczony na nagrobku lub innych formach architektonicznych używanych do tego celu jak: głaz, obelisk, pomnik, dedykowane zmarłym. Epitafia umieszczane są także powszechnie w, lub na obiektach sakralnych i niekoniecznie zmarły musi być tam pochowany, wypisane tu jego imię znajduje się w stałej obecności modlitwy. Epitafia przekazują przesłanie już nieobecnym, ale w gruncie rzeczy adresowane są do nas, byśmy przejąwszy ich treści, mogli skorzystać w oczekiwaniu na nowe życie. Dzięki tablicom Bochnia - epitafium na cmentarzuBochnia - epitafium JH Dabrowskiegoepitafijnym, jak powiedział prof. Kolbuszowski, zmarli "żyją" nie tylko jako nieśmiertelne dusze, ale imiennie pośród nas. Zwykliśmy postrzegać, iż treści epitafia są pełne patosu i wzniosłości, a nie zawsze tak jest, świadczy o tym poniższy napis umieszczony przez jednego wdowca na grobie zmarłej żony: " Zrozpaczony łamię ręce, Ale już nie wstawaj więcej, Bo jeśliby duch twój ożył Tobym w grobie się położył" Memento mori.

Cmentarne refleksje

Snuje się wieczne odpoczywanie
Pośrodku mogił naszych cmentarzy
Ale czy wieczne grobów będzie trwanie ?
Czy wszyscy sięgną stopni ołtarzy ?

Zastygły pamięcią z grobów tablice,
Krzyże omszone skruszone wiekiem,
Figury boże, święte kaplice,
Zasnęli zmarli śmierci wyrokiem.

Szepczą jedynie przed nasze uszy
Głosy pożegnań i westchnień słowa,
Których zapewne już nikt nie słyszy
Bo to jest zmarłych pośmiertna mowa.

Kamieni cisza i dzwonów dźwięki
Oblekły tchnieniem cmentarny krąg,
Nakryły szczątki, ludzkie udręki
W otchłani ziemi, gdzie grobu spąg.

Groby są smutne, tu leżą zmarli,
Dnia oczekują swego zmartwychwstania,
Nadzieję życia w pokucie zawarli
Niechże im świeci gwiazda zarania.

Zasnąłem w Panu i wielbię Stwórcę,
Gdy znów rozkleję ze snu powieki,
Będę oglądał swojego Zbawcę
I razem w niebie z nim żył na wieki.

D.O.M. spoczynku Agnieszki,
Andrzeja, Nad nim figurka Maryi święta
I zwykła ludzka w Bogu nadzieja
W kamiennym grobie grzęźnie zamknięta.

W świec łunie krążą zmarłych cienie,
I światłość wiekuista niechaj się stanie,
Słowami pacierza przez dusz wypomnienie
Wieczne spoczywanie racz im dać Panie.

Czesław Anioł