Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-05-13 20:27:52 przez system

Nabór drużyn do V Festiwalu Rosołu

Lokalna Grupa Działania "Dolna Raby" ogłasza nabór drużyn konkursowych na V Festiwal Rosołu, który odbędzie się 21 czerwca w Gdowie/Zarabiu (Restauracja „Babie Lato"). Uczestnikami konkursu na najsmakowitszy Rosół Polski mogą być; „Amatorzy" (koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, nieformalne grupy społeczne, osoby fizyczne), „Profesjonaliści" (restauratorzy, firmy cateringowe, osoby związane z sektorem gastronomicznym), „Szkoły gastronomiczne" oraz „Goście".

W konkursie mogą wziąć udział:
a) Po jednej drużynie w kategorii „Amatorzy" oraz „Profesjonaliści" z terenu sześciu gmin LGD, tj.: Biskupic, Gdowa, Łapanowa, Nowego Wiśnicza, Trzciany, Żegociny wytypowani podczas eliminacji gminnych.
b) W kategorii „Szkoły gastronomiczne" drużyny wytypowane przez szkoły, które zgłosiły swój udział w konkursie.
c) W kategorii „Goście" blogerzy, drużyny spoza obszaru LGD „Dolina Raby", inne LGD.

W konkursie finałowym może wystartować maksymalnie 25 drużyn łącznie z wszystkich kategorii. W kategorii „amatorzy" i „profesjonaliści" każdej gminie LGD przysługuje prawo zgłoszenia jednej drużyny. W przypadku nie zgłoszenia przez którąś z gmin drużyny do danej kategorii, prawo zgłoszenia dodatkowej drużyny w tej kategorii przysługuje innej gminie, która wyrazi taką chęć. Decyduje kolejność zgłoszenia, dodatkowej drużyny zaraz po ogłoszeniu na stronie LGD wakatu w danej kategorii.
W przypadku kategorii „Szkoły gastronomiczne" i „Goście" o zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby w danej kategorii mógł rozegrać się konkurs wymagane jest zgłoszenie przynajmniej trzech drużyn.

Drużyny należy zgłaszać do uczestnictwa w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia będącej załącznikiem nr 2 do Regulaminy do dnia 5 czerwca 2015 r. na adres e-mail biuro@dolinaraby.pl lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe kwestie zostały opisane w regulaminie konkursu.

Podczas festiwalu zaprezentować się mogą również rękodzielnicy i producenci tradycyjnej żywności z obszaru LGD „Dolina Raby" i Małopolski. Decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać poprzez przesłanie e-maila z informacją kto będzie się prezentował, z jakimi produktami i ile osób będzie na stoisku lub przekazując te informacje telefonicznie 14 685 44 44. Osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Patryk Paszkot tel. 600 856 618