Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-04-04 20:39:46 przez system

Narysuj bocheńską drogę do Niepodległości

Taki tytuł nosi konkurs plastyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Bocheńskiego, który ruszył z początkiem kwietnia.

Tematem przewodnim jest udział mieszkańców powiatu bocheńskiego, indywidualnie i zbiorowo, w działaniach, służących odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r.

W tym roku przypada 100-lecie odzyskania niepodległości, dlatego też szeregiem działań upamiętniających to wydarzenie chcemy przybliżyć mieszkańcom jak wyglądała bocheńska walka o wolność. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Chcemy pamiętać i przekazywać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów. Stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się na kartach historii.

Dzięki temu konkursowi młodzi ludzie mogą, nie tylko dowiedzieć się o losach swojego regionu, ale również uczczić pamięć tych wszystkich, którzy dla Bocheńszczyzny poświęcili swoje najlepsze lata, szczęście osobiste, zdrowie, a niejednokrotnie i życie – zachęca starosta Ludwik Węgrzyn.
Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna, dodatkowo przyznane będą nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny, książki itp.

Praca konkursowa ma być wykonana w dowolnej technice, w formacie A3. Należy ją złożyć w Starostwie Powiatowym w Bochni w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. z dopiskiem "Konkurs Plastyczny". Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Na odwrocie należy zamieścić podpisaną przez ucznia i rodzica (lub opiekuna prawnego) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Bochni tylko na potrzeby konkursu”.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej pod nr tel. 14 615 37 64.