Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-11-24 01:01:29 przez system

"Narysuj mi prawo"

Czy można narysować prawo? Członkowie Komisji Europejskiej wierzą, że tak. Dlatego też z okazji 20. rocznicy podpisania Konwencji Praw Dziecka ogłosili konkurs pt. "Narysuj mi prawo", w którym młodzi twórcy będą musieli w formie plakatu przedstawić jedno, wybrane przez siebie prawo zapisane w dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nie brak w naszym mieście i powiecie dzieci uzdolnionych plastycznie. Konkurs może stać się szansą nie tylko na cenne nagrody ale i na zaistnienie na krajowym i europejskim forum tak samych twórców jak i ich opiekunów — nauczycieli, świetliczanek, instruktorów czy rodziców.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat przysługujących im praw. — Wspólna praca nad Konwencją o prawach dziecka sprawi, iż młodzi ludzie będą bardziej świadomi swoich praw, a co za tym idzie w razie potrzeby będą umieli się na nie powołać. "Parafrazując Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, wielkiego marzyciela naszych czasów, zwracam się zatem do nich z wezwaniem "Narysuj mi prawo!" — stwierdził wiceprzewodniczący KE Jacques Barrot.

Dzieci i młodzież, którzy zechcą wziąć udział w konkursie mają stworzyć plakat ilustrujący jedno z praw zapisanych w Konwencji. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 10-14 lat i 15-18 lat.
Młodzi twórcy maja pracować w grupach liczących co najmniej cztery osoby, pod opieką osoby dorosłej. Plakaty będą oceniane najpierw na poziomie krajowym, a trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii otrzymają nagrody podczas uroczystości, jakie odbędą się w ich krajach na początku kwietnia 2010 r.

Laureaci pierwszej nagrody na poziomie krajowym zostaną zakwalifikowani do drugiej tury, która odbywać się będzie na poziomie europejskim. Trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej zostaną zaproszone do Brukseli w dniach od 8 do 10 maja 2010 r. Podczas pobytu odwiedzą instytucje europejskie i wezmą udział w ceremonii rozdania nagród.
To czwarta edycja konkursu. W 2006 r. poświecona była ogólnemu rozumieniu praw dzieci, rok później nacisk położono na walkę z dyskryminacją. Trzecia edycja — w 2008 r. — zwracała uwagę na prawo dziecka do ochrony. Rok temu w konkursie uczestniczyło ponad 40 tys. uczestników z całej UE.

Strona internetowa z zasadami konkursu znajduje się tutaj: http://www.europayouth.eu/index_pl.htm

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich UE oraz na portalu Europa. Mogą być one również wykorzystane w przyszłych kampaniach unijnych.