Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-10-29 16:30:40 przez system

Nauczyciele Plastyka szkolili się w Finlandii

<html />

W dniach 3 - 11 października grupa 6 nauczycieli Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu realizowała w Lybecker Institute of Crafts and Design w Raahe (Finlandia) projekt w ramach Leonardo da Vinci pt: Wymiana doświadczeń w kształceniu artystycznym gwarancją coraz wyższego poziomu nauczaniu. Projekt dotyczył dziedzin: tkanina artystyczna, grafika komputerowa, animacja.

Nauczyciele uczestnicząc w międzynarodowej mobilności w zakresie doskonalenia zawodowego nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące podnoszenia jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej. Poznali nowoczesne metody pracy w nauczaniu przedmiotów artystyczno -zawodowych, w tym aktywizujące. Zapoznali się z: nowoczesnym wyposażeniem pracowni artystyczno-zawodowych, treścią programów nauczania, sposobami konstruowania programów. Poznali ciekawe rozwiązania, metody i praktyki w zakresie kształcenia, stosowane w fińskiej szkole oraz dziedzictwo kulturowe Finlandii. Efektem rozmów dyrekcji obu szkół będzie przyszła wymiana uczniów.

Nauczyciele otrzymali certyfikat, wydany przez dyrektora fińskiej szkoły, Kirsi Autio oraz dokument Europass - Mobilność, który potwierdza okres szkolenia w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określany mianem europejskiej ścieżki kształcenia).