Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-06-28 00:31:40 przez system

Nowe bochnianum – książka o powstaniu styczniowym

W czwartek 27 czerwca siedziba Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wypełniła się po brzegi uczestnikami spotkania z Janiną Kęsek – autorką książki „Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-64”.

Nie jest dziełem przypadku, że książka ukazuje się drukiem właśnie teraz – kilka miesięcy temu obchodziliśmy 150 rocznicę wybuchu tego największego z polskich powstań narodowych, powstania, które wycisnęło największe piętno na pokoleniach, nie pamiętających już wolnej Polski, ale o tę Polskę uporczywie walczących – aż do zwycięskiego zakończenia.

Pomimo że Powstanie nie objęło zasięgiem terenu zaboru austriackiego, na terenie którego znajdowała się Bochnia, bochnianie wzięli czynny udział zarówno w walkach powstańczych jak i dziele pomocy organizacyjnej, finansowej czy medycznej siłom powstańczym, zaangażowanym w śmiertelny bój z Rosjanami.

Jak wspomniała, niezwykle poruszona, autorka – zamysł napisania tej książki kołatał się jej w głowie już od 30 lat – tyle czasu pochłonęło pieczołowite zbieranie materiałów, rozrzuconych po różnych miejscach, będących w posiadaniu rozmaitych osób i instytucji.

Owocem tych prac jest blisko 300-stronicowa pozycja, składająca się z dwóch części: pierwszej – wprowadzającej do tematyki, omawiającej atmosferę przedpowstaniową (przy czym autorka koncentrowała się tylko na sprawach lokalnych), przygotowania do powstania (utworzenia Bocheńskiej Ławy Obwodowej, koordynującej akcję na terenie obwodu, liczącego 9 powiatów - od Dobczyc po Radłów i Wojnicz), konkretna działalność proinsurekcyjną, stanowisko mas chłopskich względem powstania czy wreszcie opisującą popowstaniowe represje caratu.

Na część drugą składają się biogramy kilkuset uczestników powstania z terenów Bocheńszczyzny.

Nowa książka w sposób całościowy wypełnia lukę informacyjną z zakresu dziejów Bochni i Ziemi Bocheńskiej w okresie powstania styczniowego.

Janina Kęsek, „Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-64. W 150 rocznice Powstania Styczniowego”. Bochnia, 2013, str. 288. Wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Książka dofinansowania ze środków Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Bochnia, Stalproduktu SA, Teresy Włodarczyk, Urzędu Gminy Drwinia.