Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-09-25 21:02:49 przez system

Nowy Wiśnicz: spotkanie z prof. A. Nowakiem

W sobotę 26 września o godzinie 16.30 w zamku w Nowym Wiśniczu (bastion północno-zachodni) prof. dr hab. Andrzej Nowak z UJ wygłosi wykład pt. “Jakiej opowieści o historii Polska potrzebuje" (pytania o politykę pamięci).

Prof. Nowak jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ (1982 r.) Od 1991 r. jest zatrudniony w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Od 2002 r. kierował w nim Pracownią Dziejów ZSRR i Europy Wschodniej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w IH PAN. Profesorem zwyczajnym jest od 2011 r.

Wykładał historię Polski i Rosji m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Rice, Columbia, Harvard), angielskich (Cambridge, University College of London) a także na Uniwersytecie w Dublinie, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Tokijskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas.

Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX-XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich.

Jego dorobek naukowy jest imponujący. W 2014 r. rozpoczął prace nad monumentalnymi "Dziejami Polski", które rozpoczął tomem I, zatytułowanym " Skąd nasz ród".

O wykładowcy: "Profesor Nowak słusznie wskazuje, że budowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych nie może obywać się bez przedstawiania tego, co w historii jest godne naśladowania. A ostatnie lata to maniera koncentrowania się na historii naszego narodowego wstydu, a nie chwały" - Wiesław Chrzanowski (dziennik.pl. 12 X 2007 r.)

Spotkanie organizuje Fundacja Rozwoju Bochni i Regionu, która niedawno złożyła zaskakującą deklarację, iż wobec braku na terenie miasta Bochni sprzyjających warunków dla prowadzenia aktywności fundacji, od 1 sierpnia 2015 zaprzestaje wszelkich działań na terenie Królewsko Górniczego Miasta Bochni.