Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-11-05 18:42:30 przez system

Nowy Wiśnicz: Żołnierskie Mormorando

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu po raz XI organizuje przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne, adresowane do społeczności województwa małopolskiego pn. Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej „Żołnierskie Mormorando”.

Przedsięwzięcie składa się z trzech etapów:
Pierwszy etap, to wewnętrzne eliminacje w placówkach kulturalnych i oświatowych, których zadaniem było wyłonienie przedstawicieli na konkurs. 6 listopada odbędzie się drugi etap, będący zasadniczą częścią konkursu, zorganizowany w siedzibie organizatora, w którym po prezentacjach artystycznych jury wskaże laureatów. W trzecim etapie pn. „Koncert Laureatów”, który z udziałem finalistów odbędzie się 11 listopada, zostanie zrealizowane widowisko muzyczne o charakterze festiwalu.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w środę 6 listopada w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu.

W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy w kategorii:
a) soliści w grupach wiekowych:
- 11-13 lat
- 14-17 lat
- powyżej 18 lat
b) zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.