Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-07-16 17:21:52 przez system

O inkunabułach w muzeum

<html />

Muzeum im. Stanisłąwa Fischera zaprasza w piątek 20 lipca o godz. 14.30 na kolejne spotkanie z cyklu Muzealna Akademia Historyczna „Inkunabuły z muzealnej półki - czyli księgi epoki Gutenberga”.

Podczas spotkania w ramach cyklu Muzealna Akademia Historyczna zaprezentowane zostaną najcenniejsze starodruki z muzealnej kolekcji, w szczególności inkunabuły, czyli księgi wydane w okresie od wynalezienia druku do roku 1500.

Pośród nich między innymi: "Żywoty papieży" wydrukowane w Norymberdze przez Antona Kobergera w 1481 roku, "Biblię" wydrukowaną w Spirze przez Petra Dracha oraz dwa dzieła Macrobiusa "Saturnalia" oraz "In somnium Scipionis" - z oficyny wybitnego typografa weneckiego Jana Rubeusa z 1492 roku.

W tej księdze, wydanej w roku odkrycia przez Krzysztofa Kolumba Ameryki, zamieszczono interesującą mapę świata. To tylko kilka przykładów cennych zabytków piśmiennictwa, które uczestnicy spotkania będą mogli poznać z autopsji.

W czasie, gdy tradycyjna książka z wolna ustępuje elektronicznym nośnikom informacji takie spotkania są wręcz bezcenne.