Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-12-17 20:24:46 przez system

O mesjanizmie w Civitas Christiana

W siedzibie KSCCh w Bochni przy ul. Białej 1, w poniedziałek 10.12.2018 r., miał miejsce wykład ks. dr Marka Mierzyńskiego z wiedzy biblijnej.

Mesjańskie zapowiedzi pojawiają się w Starym Testamencie w kontekście wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli politycznej, ale również idea Mesjasza Pańskiego stanowi postulat duchowego przywództwa, które pozwoli na duchowe odrodzenie narodu.
Proroctwa Izajasza, jak również innych proroków zapowiadających Zbawiciela spełniły się na osobie Wcielonego Słowa – Jezusa Chrystusa.

Objawienie się Mesjasza Pańskiego stanowi rehabilitację osoby ludzkiej natury, ale również jawi się jako fundament obecności Boga w ludzkiej historii i ostatecznie zapowiedź tajemnicy Odkupienia.