Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-12-15 22:34:36 przez Czas2012

Odnowiony ołtarz w bocheńskiej kopalni

Dobiegły końca prace konserwatorskie prowadzone przy kaplicy św. Kingi znajdującej się w bocheńskiej kopalni. To największa i najpiękniejsza kaplica znajdująca się w Kopalni Soli Bochnia.

Zakres prac konserwatorskich objął odnowienie polichromowanej struktury architektonicznej ołtarza głównego, obejmującej: mensę z antepedium, 2 cokoły, 2 postumenty zdobione i 2 kolumny.

Wszystkie prace konserwatorskie możliwe były do zrealizowania dzięki środkom pozyskanym poprzez udział w konkursie pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” oraz uchwały nr XIV /178/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego. (Uchwała z dnia 30 października 2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego), oraz dzięki dotacji otrzymanej na podstawie uchwały Rady Powiatu w Bochni (Uchwała nr VIII/84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spawie udzielenia ponownej dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków) – informuje zarząd Kopalni w Bochni i podkreśla, że jest to dopiero początek działań, które przewidziane są w najbliższym czasie do realizacji w zakresie odnowy i zabezpieczenia elementów wyposażenia oraz samej komory w której znajduje się kaplica św. Kingi.

Prace przeprowadzanie były pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Efekty zakończonego właśnie etapu prac będzie można podziwiać podczas tegorocznej Pasterki, 24 grudnia.

Ołtarz główny w kaplicy św. Kingi powstał po 1861 roku dla zamówionego obrazu św. Kingi u malarza Krasińskiego. Wykonany został przez górników we własnym zakresie. Pod koniec XIX wieku uruchomiono nowe wyrobisko naprzeciw wnęki z ołtarzem. Początek XX wieku spowodował poszerzenie zakresu prac w kopalni o niższe poziomy. Po długiej przerwie, w 1918 r. kaplicę udostępniono do użytku wraz z ołtarzem i obrazem. W okresie międzywojennym były tu odprawiane msze święte. W czasie okupacji i po wojnie, do 1956 r. kaplica była nieczynna. Obecnie jest jedną z największych atrakcji bocheńskiej kopalni gdzie wciąż odprawiane są okolicznościowe msze św.

Info: Kopalnia Soli Bochnia