Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-11-03 21:25:27 przez system

Ogólnopolski Konkurs o bł. Karolinie

Dzieci, młodzież i dorośli z całej Polski mogą wziąć udział w konkursie poetycko–plastycznym poświęconym życiu i przesłaniu bł. Karoliny Kózkówny. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – te słowa są myślą przewodnią tegorocznego konkursu.

- Takie jest także hasło zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To św. Jan Paweł II rozpoczął spotkania młodych z całego świata. Papież Polak beatyfikował także bł. Karolinę. Hasło w piękny sposób pokazuje patronkę naszego gimnazjum. Bł. Karolina uczyła miłosierdzia i służby drugiemu człowiekowi – mówi Jadwiga Bieś, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej, pomysłodawca i główny organizator konkursu. Jego celem jest przybliżenie postaci bł. Karoliny jako wzoru do naśladowania oraz poznanie ideałów, którymi kierowała się w codziennym życiu, a także podczas walki o swoją wolność i godność.

Dla ułatwienia interpretacji tematu podano zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu. Można więc pokazać jak przebaczenie odnawia każdego człowieka, a także, że miłosierdzie jest spotkaniem ponad podziałami. Ponadto organizatorzy proponują pokazać, że trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata. Ich zdaniem można też opisać lub namalować w jaki sposób błogosławiona Karolina jest przykładem troski o drugiego człowieka. W pracach można również przedstawić zaangażowanie na rzecz misji.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie. To propozycja dla najmłodszych już od klas zerowych i starszych. Natomiast wiersze mogą nadsyłać dzieci od klasy czwartej szkoły podstawowej oraz młodzież i dorośli. Organizatorami konkursu są: Publiczne Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej i Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z oświadczeniem i podpisanymi pracami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 8 stycznia 2016 r. na adres: Zespół Szkolno–Przedszkolny, Publiczne Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej 67, 33–133 Wał–Ruda. Decyduje data stempla pocztowego.

Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej: zspwr@interia.pl

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 11 marca 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Woli Radłowskiej. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. Więcej o konkursie na stronie szkoły: www.zspwolaradlowska.pl