Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-06-09 19:10:14 przez system

Orkiestra z Sobolowa najlepsza w wiśnickiej Paradzie

7 czerwca na Rynku w Nowym Wiśniczu Miejski Ośrodek Kultury zrealizował XVIII edycję „Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych". Przedsięwzięcie zainicjowane w 1988 roku, na trwale wpisało się w kulturowy krajobraz ziemi wiśnickiej i stanowi ważny element życia społecznego regionu.

Wiśnicka Parada to projekt o charakterze ponadlokalnym. Przedsięwzięcie ukazuje ważność orkiestr dętych w życiu społecznym, kulturalnym oraz religijnym środowisk, w których działają. Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja amatorskiego ruchu artystycznego, podnoszenie jakości pracy artystycznej orkiestr dętych, ocena dorobku poszczególnych zespołów, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie poszukiwań repertuarowych oraz wymiana doświadczeń.

Rokrocznie parada ma charakter eliminacji do prestiżowego, Małopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych pn. „Echo Trombity" w Nowym Sączu, który w tym roku odbędzie się 19-21 czerwca. Komisja artystyczna w składzie: kpt. Stefan Żuk, Bogdan Matusik oraz Stanisław Migacz postanowiła przyznać I miejsce dla Parafialnej Orkiestry Dętej z Sobolowa, dwa II równorzędne miejsca dla Orkiestr z Baczkowa i Woli Zachariaszowskiej. Trzy równorzędne trzebcie miejsca przyznano dla Strażackiej Orkiestry Dętej z Grobli, Orkiestry Dętej „Kosynierzy" z Luborzycy oraz Orkiestry Zakładów Azotowych w Tarnowie.

Jury postanowiło przyznać również trzy wyróżnienia dla Orkiestr z Okulic, Leszczyny i Tarnawy. Pierwsze sześć orkiestr odebrało nominację na festiwal „Echo Trombity" w Nowym Sączu. Wszystkie orkiestry otrzymały również nagrody pieniężne.