Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-01-11 19:07:26 przez system

Pasowani na… czytelników

W bibliotece szkolnej ZSG w Nieszkowicach Wielkich co roku odbywa się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. W tym roku odbyło się to 11 stycznia, a uroczystość przygotowywali uczniowie klasy IV pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

Przedstawienie pt. „Zaczarowany bajek świat” wprowadził małych czytelników w świat bajek i książek. Były zagadki o bohaterach książek oraz na temat zasad poszanowania książek. Po przedstawieniu uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w uroczystej przysiędze oraz otrzymali z rąk dyrektor szkoły dyplomy pasowania na czytelnika.

Następnie młodzi czytelnicy klasy pierwszej pod opieką wychowawcy odbyli krótkie zajęcia wprowadzające w bibliotece szkolnej. Zajęcia takie przeprowadził nauczyciel-bibliotekarz.