Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-11-09 22:34:33 przez system

Pasterze? Warzelnicy? Metalurdzy?

Muzeum im. Stanisława Fischer w Bochni zaprasza 17 listopada o godzinie 17.30 na kolejne Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego Jarosław Fraś (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce) oraz Marek Materna (Muzeum w Bochni) opowiedzą o mieszkańcach osady sprzed 6000 lat w świetle trzech sezonów badań archeologicznych na stanowisku 43 w Bochni-Chodenicach.

Stanowisko wielokulturowe w Bochni-Chodenicach w świetle zainicjowanych przez bocheńskie Muzeum badań w 2001 roku, a następnie kontynuowanych wspólnie z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce od roku 2014, stanowi jedno z najważniejszych i najlepiej przebadanych stanowisk pradziejowych w tym rejonie.

Dotychczasowe wyniki wskazują na obecność rozległej osady mieszkalno-produkcyjnej z okresu neolitu, tj. funkcjonującej w piątym i czwartym tysiącleciu p.n.e. Zasiedlonej następnie w epoce brązu przez ludność kultury mierzanowickiej i młodszej od niej kultury łużyckiej. Odkrywane w trakcie wykopalisk jamy gospodarcze, paleniska, gliniany piec i ślady metalurgii świadczą o trwałości osadnictwa, oraz o rzemieślniczym charakterze odkrytej osady. Muzeum zaprasza na opowieść o pierwszych rolnikach i pasterzach oraz o pierwszych rzemieślnikach, zamieszkujących okolice Bochni.