Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-12-10 16:14:34 przez system

Plastyk pięknieje

W listopadzie 2012 r w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu napisano wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania „Przebudowa starej kotłowni na galerię szkolną” w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Na realizację zadania szkoła pozyskała kwotę 273 300.00 zł. W listopadzie 2013 r. zakończono inwestycję. W pomieszczeniach po dawnej kotłowni węglowej, położonych poniżej poziomu terenu wykonano prace, które doprowadziły do powstania dwóch sal wystawowych (na dwóch poziomach), pomieszczenia socjalnego, magazynu i wc o łącznej powierzchni około 200 m2.

Wykorzystanie Galerii umożliwi podniesienie standardów kształcenia w szkole i realizację istotnego celu edukacji plastycznej a mianowicie umiejętności prezentacji dorobku własnego przez uczniów.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.