Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-07-07 10:35:22 przez system

Po raz trzeci wybiorą Sołtysa Roku

Można już zgłaszać kandydatów do trzeciiej edycji konkursu o tytuł "Sołtysa Roku 2015 Powiatu Bocheńskiego". Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej. Kandydatów można zgłaszać do 15 lipca w siedzibie Stowarzyszenia.

Konkurs ma na celu promocję społecznej działalności i aktywności sołeckiej, ale przede wszystkim wyróżnienie tych sołtysów, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra mieszkańców Powiatu Bocheńskiego. Kandydatów do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: wójtowie, Rady Sołeckie oraz prezesi Gminnych Stowarzyszeń Sołtysów.

Konkurs odbywa się pod patronatem starosty bocheńskiego i współfinansowany jest ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego.

Szczegółowych informacji udziela prezes Stowarzyszenia, Krystyna Pałkowska.