Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-10-04 21:39:39 przez system

"Polowanie z aparatem" w Rozdzielu

<html />

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu zaprasza do udziału w I Rajdzie "Polowanie z aparatem", który odbędzie się w dniach od 12 do 14 października. Jak zapowiadają organizatorzy będzie to zdecydowanie najlepsza impreza zorganizowana dla dzieci i młodzieży szkolnej w historii tego Schroniska.

Udział w Rajdzie to nie tylko nowa wiedza i moc wrażeń, ale również cenne nagrody, przewidziane dla uczestników za zajęcie pierwszego miejsca w konkursach.
Ilość miejsc ograniczona! Więcej szczegółów dotyczących Rajdu można znaleźć na stronie internetowej www.schronisko.rozdziele.pl w zakładce "Aktualności".

Regulamin Rajdu
1. Organizator:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu.

 1. Cele rajdu:
 2. promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych , zwrócenie uwagi na rolę krajobrazów leśnych w środowisku człowieka, promowanie aktywnego wypoczynku.
 3. kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę poprzez konkurs fotograficzny.
 4. popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 5. popularyzacja zasad ochrony przyrody oraz poznanie wpływu gospodarki leśnej na kształtowanie krajobrazu.

 6. Termin i trasa rajdu:
  Rajd odbędzie się od 12 do 14 października 2012 r.
  Trasa rajdu będzie wiodła malowniczymi szlakami Beskidu Wyspowego przebiegającymi przez Rezerwat Przyrody Kamionna oraz krótkimi odcinkami dróg asfaltowych.

Piątek, 12 października 2012
17.00 - kwaterowanie uczestników
19.00 - kolacja
20.00 - spotkanie integracyjne uczestników Rajdu (dyskoteka, karaoke)

Sobota, 13 października 2012
7.00 - przegląd ekwipunku
8.00 - śniadanie
9.00 - wyjście na trasę: SSM w Rozdzielu - przełęcz Widoma /punkt widokowy/ - przejście na Górę Kamionna - pieczenie kiełbasek - Żegocina - zwiedzanie Kamieniołomu - Łopusze - powrót do Schroniska.
16.00 - 17.00 - powrót do Schroniska i obróbka zdjęć do konkursu
19.00 - kolacja
20.00 - konkursy: przyrodniczo - krajoznawczy i fotograficzny (wręczenie nagród)
21.00 - dyskoteka

Niedziela, 14 października 2012
8.00 - śniadanie
8.30 - zakończenie rajdu.

 1. Warunki uczestnictwa:
  W Rajdzie mogą brać udział zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, reprezentacje szkół oraz inne osoby. Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej. Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego należy składać w SSM w Rozdzielu w terminie do 9 października 2012 r. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł od osoby. W przypadku nie zgłoszenia się na Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
W trakcie Rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów i zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych.

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:
- stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu, przewodnika, opiekunów poszczególnych grup oraz przedstawicieli Nadleśnictwa.
- posiadania dokumentu tożsamości.
- przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku.
- przy przekraczaniu jezdni/drogi opiekunowie grup zabezpieczają przejście i przeprowadzają grupę przez ten odcinek.
- tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
- czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy.
- wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać organizatorowi rajdu lub opiekunowi grupy.
- obowiązują zachowania proekologiczne.
- podczas rajdu należy wykonać zdjęcia fauny lub flory - najciekawsze zostaną ocenione przez organizatora rajdu (zdjęcia wyłącznie w technologii cyfrowej w formacie .jpg zapisane na dowolnym nośniku).
- ekwipunek uczestnika Rajdu: śpiwór, płaszcz przeciwdeszczowy, dwie pary butów, obuwie zastępcze do chodzenia po schronisku, chlebak lub mały plecak.
- wymagane jest posiadanie minimum 1 aparatu fotograficznego na każdą z grup (liczebność pojedynczej grupy - maksymalnie 5 osób).

 1. Podczas rajdu organizatorzy gwarantują:
 2. mapy,
 3. obsługę przewodnicką,
 4. 2 noclegi wraz z wyżywieniem.

 5. Nagrody
  Za zajęcie I miejsca w konkursie fotograficznym - Biodrówka Deuter Pulse One (doskonała podczas uprawiania Nordic Walking, joggingu, szybkich spacerów. Dostosowany do przenoszenia bidonu. Pas biodrowy posiada anatomiczny kształt z lekkiej i wysoko wentylującej siatki. Pochylony kształt otworu na bidon ułatwia wyjmowanie i wkładanie butelki. Miejsce na bidon zostało wyściełane materiałem izolującym płyn znajdujący się w bidonie przed nadmiernym nagrzaniem lub wychłodzeniem. Na górze umieszczona została gumka zabezpieczająca bidon przed wypadnięciem. Po bokach znajdują się dwie kieszonki: większa i mniejsza, zapinane na suwak, w których można umieścić telefon, mp3 itp.)

 6. za zajęcie I miejsca w konkursie przyrodniczo-krajoznawczym - mapa dla klasy szkolnej.
 7. dla wszystkich uczestników - nagrody-niespodzianki

 8. Postanowienia końcowe:
  Uczestników Rajdu obowiązuje:

 9. znajomość Regulaminu Rajdu,
 10. stosowanie się do zaleceń organizatorów,
 11. za ewentualne wypadki i szkody wyrządzone w czasie trwania rajdu, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 12. wszelkich informacji udziela organizator rajdu,
 13. ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do organizatora,
 14. uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie zdjęć i prac oraz wizerunków uczestników w serwisie Schroniska, na stronie internetowej i Facebook’u oraz w materiałach promocyjnych.