Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-01-29 15:14:33 przez system

Powiatowe eliminacje do Konkursu Recytatorskiego

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłaszają eliminacje powiatowe do 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - w 60 lecie Konkursu.

 1. Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

 2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

a. turniej recytatorski
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

b. Turniej „Wywiedzione ze słowa”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

c. turniej teatrów jednego aktora
- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

d. turniej poezji śpiewanej
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

Podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

 1. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
 2. środowiskowych, miejskich, gminnych;
 3. powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
 4. wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 12 maja 2013 r;
 5. spotkań finałowych.

 6. Warunki uczestnictwa

 7. przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
 8. zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

 9. Informacje uzupełniające
  Spotkania Finałowe odbędą się:

 10. turniej A i B 18 – 22 czerwca 2013 r. w Ostrołęce;
 11. turniej D 4 – 8 czerwca 2013 r. we Włocławku;
 12. turniej C 13 – 15 czerwca 2013 r. w Słupsku.
  19 marca - Miejski Dom Kultury w Bochni (sala kameralna) godz. 10:00

Zgłoszenia na podstawie wypełnionego formularza do 15 marca 2013 r.

Formularze dostępne w sekretariacie MDK w Bochni.