Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-05-04 20:39:12 przez system

Powrót Bochni do źródeł?

Muzeum im. St. Fischera zaprasza na czwartkowe Spotkanie Muzealne pt. :Jak przywrócić Bochni charakter miasta salinarnego?” Swój pomysł na to przedstawią mgr inż. Arch. Joanna Świątek i mgr inż. Arch. Anna Wojciechowska.

Obie panie są absolwentkami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, autorkami dyplomu „rewitalizacja Plant salinarnych i rewaloryzacja zabudowy salinarnej w Bochni”, wykonanego w zakładzie Historii Architektury XIX i XX wieku oraz Modernizacji i rekonstrukcji Obiektów.

Spotkanie odbędzie się 10 maja w sali Portretowej Muzeum.