Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-05-16 15:34:34 przez system

Poznawali historię i tradycje Gminy Bochnia

Już po raz trzeci w Zespole Szkół Gminnych w Damienicach miał miejsce finał Gminnego Konkursu Historycznego „Poznaj przeszłość i tradycje Gminy Bochnia”. Tym razem tematem przewodnim konkursu był: „Dorobek kultury chrześcijańskiej na terenie gminy Bochnia – w 1050. rocznicę Chrztu Polski”.

11 maja do konkursu przystąpiło 14 uczniów z 7 gimnazjów z terenu Gminy Bochnia (Brzeźnica, Damienice, Gawłów, Łapczyca, Nieszkowice Wielkie, Proszówki, Stanisławice). Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja złożona z dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni Jana Trusia, kierownika biblioteki gminnej w Łapczycy Barbary Krawczyk oraz nauczycieli historii gminnych gimnazjów w składzie: Janusz Paprota (przewodniczący), Małgorzata Kozłowska, Ewa Czajkowska.

W pierwszej części konkursu uczniowie pisali test , który sprawdzał ich wiedzę na temat położenia i historii miejscowości z terenu gminy, znajomości postaci, zabytków sakralnych, a także obiektów kultury i turystyki.

Czterech uczniów z najlepszymi wynikami awansowało do części ustnej konkursu. Piątego uczestnika musiała wyłonić dogrywka i dodatkowe pytania, gdyż dwóch uczniów osiągnęło taki sam wynik punktowy. Ostatecznie pięciu najlepszych uczniów odpowiadało na 3 wylosowane pytania. Pytaniom towarzyszyły wyświetlane na ekranie zdjęcia i slajdy.

Bardzo wyrównany poziom uczestników finałowej rozgrywki, sprawił, że po podsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej komisja konkursowa ogłosiła następujące wyniki:
I miejsce ex aequo – Joanna Lekka z ZSG w Brzeźnicy i Sylwia Zięcik z ZSG w Damienicach (31 pkt.)
II miejsce – Zuzanna Włudyka z ZSG w Damienicach (28 pkt.)
III miejsce ex aequo – Natalia Łącka z ZSG w Brzeźnicy i Oskar Skrzyniarz z ZSG w Gawłowie (26 pkt.)

Uczestnicy konkursu zaprezentowali duży zakres wiedzy o przeszłości swoich „małych ojczyzn”, a konkurs stał na wysokim poziomie – co z uznaniem podkreślali w podsumowaniu konkursu: Jan Truś oraz jego pomysłodawca i autor pytań - Janusz Paprota.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali z rąk dyr. GCKCziS w Bochni i dyrektora ZSG w Damienicach ufundowane przez nich nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.