Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-03-25 13:19:41 przez system

Przegląd „Młode Talenty 2014”

Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza do udziału w Przeglądzie „Młode Talenty”. Przegląd kierowany jest do osób w wieku od 3 do 19 lat, rozwijających swoje pasje, wykraczające poza przedszkolne i szkolne programy edukacyjne.

Celem Przeglądu jest wyłonienie laureatów tytułu Młody Talent w czterech kategoriach artystycznych:
- aktorskiej - teatr, kabaret, konferansjer,
- tanecznej – wszystkie formy tańca,
- wokalno-muzycznej - śpiew, gra na instrumentach,
- szczególnych umiejętności - akrobatyka, gimnastyka itp.

Regulamin i karta zgłoszenia uczestnictwa są dostępne na stronie www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK. Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia należy składać do 9 maja (osobiście lub pocztą elektroniczną - e-mail mdk@bochnia.pl) koniecznie z dopiskiem „zgłoszenie – przegląd „Młode Talenty 2014”.

Przesłuchania wszystkich zgłoszonych uczestników (na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeń) i wyłonienie laureatów tytułu Młody Talent 2014 odbędą się w dniach 19 i 20 maja w Miejskim Domu Kultury w Bochni, od godziny 9.00.