Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-05-06 21:01:11 przez system

Przegląd „Młode Talenty 2015”

Tylko do piątku 8 maja można zgłaszać swój udział w przeglądzie „Młode Talenty 2015”.

Przesłuchania wszystkich zgłoszonych uczestników (na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeń) i wyłonienie laureatów tytułu Młody Talent 2015 odbędą się w dniach 18 i 19 maja w Miejskim Domu Kultury w Bochni, od godziny 9.00.

Przegląd kierowany jest do osób w wieku od 3 do 19 lat, rozwijających swoje pasje, wykraczające poza przedszkolne i szkolne programy edukacyjne. Celem Przeglądu jest wyłonienie Laureatów tytułu Młody Talent w czterech kategoriach artystycznych: aktorskiej (teatr, kabaret, konferansjer), tanecznej (wszystkie formy tańca), wokalno-muzycznej (śpiew, gra na instrumentach), szczególnych umiejętności (akrobatyka, gimnastyka itp.).

Regulamin i karta zgłoszenia uczestnictwa są dostępne na stronie Miejskiego Domu Kultury oraz w sekretariacie MDK. Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 8 maja 2015 roku (osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail mdk@bochnia.pl koniecznie z dopiskiem „zgłoszenie – Przegląd „Młode Talenty 2015”.