Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-01-14 05:00:30 przez system

Rusza kolejna edycja Czwartkowych Spotkań Muzealnych

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na spotkanie inaugurujące XXVII edycję Czwartkowych Spotkań Muzealnych. Będzie nim wykład Marty Kłak-Ambrożkiewicz z Muzeum Narodowego w Krakowie ?Jan Matejko - artysta, mecenas, kolekcjoner?.

Działalność artystyczna Jana Matejki ogniskowała się wokół zainteresowań historyczno - patriotycznych oraz pasji badawczej poznawania reliktów przeszłości i ochrony ich przed zniszczeniem. Zainteresowania te rozwijał równolegle z talentem a jako dojrzały artysta mógł zaspokajać pasję kolekcjonerską gromadząc pokaźne zbiory. Wiele podróżował, zwiedzał muzea i zabytki, przeprowadzał wnikliwe studia historyczne i etnograficzne, czerpał także z doświadczeń innych kolekcjonerów (m. in. Edwarda Rastawieckiego, Aleksandra Przezdzieckiego, Stanisława Chlebowskiego, Władysława Czartoryskiego, Wefik Beja). U schyłku życia postanowił zgromadzone zbiory zabezpieczyć w muzeum. Idee rodzącego się polskiego muzealnictwa były mu niezmiernie bliskie. Mieszczące się w dawnym domu artysty muzeum biograficzne będące oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie realizuje plany artysty. Prowadzone są badania dotyczące prywatnej kolekcji artysty związane z podziałem i systematyką zbiorów, historią i pochodzeniem obiektów, zabytkiem z kolekcji i jego rolą jako rekwizytu w obrazach Jana Matejki. Zbiór ten to kilka podzbiorów tematycznych związanych z różnymi dziedzinami sztuki. Kolekcjoner — artysta często traktował zabytkowe przedmioty jako rekwizyty malarskie nie tylko we własnych przedsięwzięciach artystycznych ale również studentów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, której był dyrektorem w latach 1873-1893. Intencją Jana Matejki było prezentowanie zbioru kolekcjonerskiego szerokiej publiczności. Współcześnie ta idea jest realizowana jako stała ekspozycja muzealna, wystawy czasowe (prezentacje poszczególnych podzbiorów tematycznych kolekcji) oraz poprzez wystawy w innych muzeach. Te formy prezentacji stwarzają okazję do współistnienia zabytkowych przedmiotów w innych zestawieniach oraz nadania im nowych znaczeń. Kolekcja Jana Matejki eksponowana zarówno w przestrzeni muzeum biograficznego jak i poza nim pozwala na budowanie dramaturgii wokół postaci artysty, jednocześnie pobudzając do refleksji.

Marta Kłak-Ambrożkiewicz - kierownik Działu Zbiory Domu Jana Matejki Muzeum Narodowego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące opracowania naukowego kolekcji Jana Matejki oraz recepcji jego twórczości. Autorka 43 wystaw w muzeach polskich. Pisuje m. in do "National Geographic", "Gazety Antykwarycznej", "Fołks Sztyme", "Polish Culture". Prowadzi wykłady z antropologii kultury, kostiumologii w Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej; wykłada na Kulturoznawstwie w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, także w Podyplomowym Studium Muzealniczym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz w Studium Podyplomowym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia o godzinie 17.30 w Sali Portretowej Muzeum.

CZWARTKOWE SPOTKANIA MUZEALNE - INFORMACJA

Od 1983 r. Muzeum im. Stanisława Fischera realizuje program edukacyjny pod nazwą Czwartkowe Spotkania Muzealne, obejmujący wykłady z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Dzięki Czwartkowym Spotkaniom Muzealnym wzrosła, nie tylko w środowisku bocheńskim, znajomość dziejów tego interesującego regionu, jego charakterystycznych cech kulturowych i zjawisk współczesnych mających swe źródło w przeszłości. Dziś, po XXVI edycjach Czwartkowych Spotkań Muzealnych i ponad 260 "czwartkach muzealnych", można powiedzieć, że trwale wpisały się one w życie kulturalne Bochni ciesząc się niesłabnącym powodzeniem w tutejszym środowisku. Frekwencja dowodzi, jak znaczny jest wciąż jeszcze krąg ludzi ceniących żywe słowo i wymianę myśli.
Czwartkowe Spotkania Muzealne są najdłużej kontynuowaną i nieprzerwanie organizowaną formą edukacyjną w środowisku bocheńskim
O tym, iż Czwartkowe Spotkania Muzealne cieszą się nadal powodzeniem, wyrażającym się znakomitą frekwencją, przesądziły zasadniczo dwa czynniki. Po pierwsze - dobór atrakcyjnych tematów oraz wykładowców (często są to bardzo znane nazwiska w nauce i kulturze polskiej). Po wtóre - konsekwencja w organizacji Spotkań (odbywają się o tej samej godzinie, regularnie co miesiąc - z wyjątkiem dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej - w oparciu o wydrukowany na początku każdego roku program). Jak dotąd sprawdza się także wytyczona formuła Spotkań, czyli harmonijne łączenie tematyki regionalnej z zagadnieniami ogólniejszymi.
Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich nazwisk znakomitych gości wygłaszających wykłady w muzeum bocheńskim podczas Czwartkowych Spotkań Muzealnych. W Muzeum gościli między innymi: prof. dr Tadeusz Chrzanowski, prof. dr Sławomir Nicieja, prof. dr Jacek Kolbuszewski, prof. dr Wacław Korta, prof. dr Andrzej Pankowicz, prof. dr Władysław Kupiszewski, prof. dr Michał Rożek, dr hab. Teofil Wojciechowski, dr Janusz Kamocki, prof. dr Zbigniew Perzanowski, dr hab. Mieczysław Rokosz, red. Stanisław Jankowski, dr Andrzej Krzysztof Kunert, prof. dr Henryk Samsonowicz, dr Janusz Kurtyka, prof. dr Janusz Bogdanowski, dr Marian Kornecki, prof. dr Zofia Kowalska, prof. dr Antoni Cetnarowicz, Leszek Mądzik, Antoni Kroh, prof. dr Aleksander Krawczuk, prof. dr Józef Wolski, prof. dr Janusz Sondel, prof. dr Zdzisław Żygulski, prof. dr Piotr Krasny, prof. dr Józef Andrzej Gierowski, prof. dr Jerzy Wyrozumski, prof. dr Stanisław Rodziński, dr Andrzej B. Krupiński, prof. dr Michał Parczewski, prof. dr Paweł Valde-Nowak, dr karolina Grodziska, prof. dr Daniel Duda, prof. dr Jacek Purchla, .
Duże znaczenie ma także fakt, że poważną część programu Czwartkowych Spotkań Muzealnych wypełniają referaty przygotowane przez pracowników naukowych muzeum o tematyce w przeważającej mierze regionalnej - z zakresu historii, etnografii, sztuki, archeologii. Niektóre referaty zostały opublikowane w "Roczniku Bocheńskim" oraz w serii "Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych". Ukazały się w niej dotąd następujące opracowania:
- Maria Płaneta, Pasje Piotra Galasa. Szkic biograficzny (1995),
- Janina Kęsek, Bochnia w latach konspiracji galicyjskich (1986),
- Iwona Zawidzka, Cmentarz żydowski w Wiśniczu (1987),
- Jerzy Wyczesany, Wystrój artystyczny kościoła św. Mikołaja w Bochni (1988),
- Jan Flasza, Rynek bocheński. Szkice o dziejach i zabytkach (1989),
- Iwona Zawidzka, Miejsce święta dla wszystkich żyjących, czyli rzecz o cmentarzu żydowskim w Bochni (1991),
- Jan Flasza, Janina Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny (1992),
- Janina Kęsek, Z dziejów dawnej fotografii bocheńskiej (1998),
- Anetta Stachoń, Mistrzowie igły. Kilka kart z dziejów bocheńskiego cechu krawieckiegoi w XVI i XVII stuleciu (2001),
- Iwona Zawidzka, Figury, kapliczki i krzyże przydrożne w regionie bocheńskim (2005),
- Agnieszka Truś-Bakalarz, Od Hanusza do Kasprzyka. Bocheńskie pracownie malarskie (2006),
- Anetta Stachoń, Bocheńskie imiona (2007),
- Jan Flasza, Pierwsi bocheńscy krajoznawcy (2007).
Czwartkowe Spotkania Muzealne, organizowane przez Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, ze względu na długotrwałość prowadzenia tej formy, nigdy nie zerwaną od 27 lat ciągłość cyklu i atrakcyjny dobór tematyki, są ewenementem w polskim muzealnictwie. Spotkania organizowane przez tyle lat nadal cieszą się niesłabnącym powodzeniem w środowisku bocheńskim i są ważną formą jego edukacji.
W 2001 roku Czwartkowe Spotkania Muzealne zostały uhonorowane III nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii: program promocyjny, edukacyjny i oświatowo-wychowawczy.