Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-04-09 15:16:26 przez system

Są kolejne pieniądze z miasta na działalność kulturalną

Burmistrz Bochni ogłosił kolejny już otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w 2015 roku.

Dofinansowanie, w dziedzińcach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego można uzyskać na realizację następujących zadań:

  1. Przedsięwzięcie realizowane w formie cyklu działań związanych z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 2016 od strony promocyjnej i logistycznej, w tym promocja idei ŚDM wśród mieszkańców Bochni.

  2. Organizacja cyklu co najmniej 6-ciu nie krótszych niż 1,5-godzinnych koncertów w ramach Bocheńskiej Sceny Letniej 2015 w okresie lipca i sierpnia w weekendy na scenie amfiteatru w Parku Rodzinnym Uzbornia oraz bocheńskim Rynku (co najmniej 2 koncerty), wraz z wydarzeniami towarzyszącymi (prelekcje, warsztaty, inne wydarzenia kulturalne itp.), realizowanymi w przestrzeni publicznej, w tym na scenie amfiteatru w Parku Rodzinnym UZBORNIA i bocheńskim Rynku.

Oferty należy składać w terminie do 29 kwietnia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik burmistrza miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 014 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl