Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-09-30 06:25:50 przez system

Sesja mariologiczna

Muzeum im. St. Fischera zapraza w piątek 9 października o godz. 17.00 na sesję naukową poświęconą tematyce maryjnej, nawiązującą do 75 rocznicy koronacji obrazu MB Bocheńskiej.

Program sesji:

17.00 prof. dr Wojciech Kurpik (konserwator i opiekun obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie),
Jasnogórska Hodegetria - wyniki badań konserwatorskich.

17.30 prof. dr hab. Aleksandra Witkowska OSU (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie),
Maria Regina. Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717-2005.

18.00 Stanisław Piotr Makara (dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie),
Ze Lwowa do Lubaczowa. Z historii obrazu Matki Boskiej Łaskawej z katedry łacińskiej we Lwowie.

18.30-18.45 Przerwa

18.45 Regimanta Stankevićiene (Instytut Sztuki i Filozofii w Wilnie),
Obrazy Najświętszej Marii Panny z kościołów w Kulach i Falandze, w świetle kultu Matki Bożej Bocheńskiej w biskupstwie żmudzkim na Litwie.

19.15 Janina Bilotiene (Muzeum Sztuki w Wilnie),
Konserwacja XVII-wiecznego obrazu Najświętszej Marii Panny z kościoła w Falandze, przeprowadzona w latach 2006-2008 przez: Janina Bilotiene, Rimvydas Derkintis i Juratę Senvaitiene.

19.45 Anna Borowska (konserwator dzieł sztuki, Kraków),
Częstochowska czy Bocheńska? Konserwacja dwóch wizerunków Matki Bożej Gosprzydowskiej.

Dyskusja.