Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-11-24 11:06:39 przez system

Spotkanie u Bochniaków z prof. Sondlem

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. Januszem Sondlem - autorem Słownika Historii i Tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 listopada o godz. 18.00 w Domu Bochniaków, Rynek 2.

Janusz Sondel – ur. w 1937 r. we Lwowie, polski prawnik, specjalista za zakresu prawa rzymskiego i prawa turystycznego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (rocznik 1953). profesor zw. dr hab. wykładał prawo rzymskie na Wydziale Prawa UJ od 1963 r.. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w l. 1990-1993. Wypromował 7 doktorów, recenzent kilkunastu przewodów habilitacyjnych, członek: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Prawniczej PAU, Komisji Filozofii Klasycznej PAU, redakcji „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Przez wiele lat zajmował się rolą prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej. Inne pole badawcze prof. Sondla stanowi Jus Culmense czyli prawo chełmińskie, powstałe w pierwszej połowie XIII wieku jako swoista odmiana prawa magdeburskiego. Prawo to odegrało istotną rolę w dziedzinie regulacji stosunków prawnych w licznych miastach polskich. Efektem tej wieloletniej pracy badawczej nad źródłami prawa z okresu antyku i średniowiecza, jest Słownik łacińsko-polskie dla prawników i historyków, podający terminologię prawną i ewolucja znaczeniowa poszczególnych wyrazów. Monumentalne dzieło prof. Janusza Sondla nie ma odpowiednika w literaturze światowej, zawiera ponad 100 000 haseł. Słownik ten pomnażający wiedzę o łacińskich źródłach kultury duchowej Polaków uzyskał Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej („polskiego nobla”) w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, a w 1999 r. Laur Jagielloński.

Inną epokowa praca prof. dr hab. Janusza Sondla jest monografia „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymsko-katolicki”, która poświęcona jest historii UJ jego związkom z kościołem rzymsko-katolickim. Wydaje też Profesor publikacje poświęcone nauce prawa rzymskiego w świecie współczesnym. Współpracuje z naukowcami w Getyndze, Kolonii i Rzymie. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej prowadzi wykłady z prawa w turystyce. Wydał obszerne studium pt. Odpowiedzialność karna w turystyce.

Liczący ponad 1500 haseł biograficznych i rzeczowych „Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego” ukazał się w 2012 roku jako bestseller roku. Znalazły się w nim informacje o osobach które pozytywnie i negatywnie zapisały się w dziejach Almae Matris. Dużo miejsca poświęcił Autor uniwersyteckim tradycjom i kontaktom Uniwersytetu z uniwersytetami całego świata.
Profesor Sondel związany jest bardzo mocno z Bochnią. W latach 60-tych organizował bocheńskie harcerstwo w duchu czysto polskim, był jednym z współzałożycieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni i wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni. W Stowarzyszeniu Bochniaków działał od początku lat 70-tych. Przez wiele kadencji był przewodniczącym zespołu arbitrów Głównego Sądu Koleżeńskiego. Kilkakrotnie uczestniczył w „Domu Bochniaków” w spotkaniach autorskich na temat prac nad „Słownikiem” i omówionej wyżej monografii.