Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-11-03 01:06:32 przez system

Stasiak zaangażowany

Muzeum im. Stanisława Fischera uprzejmie zaprasza 6 listopada 2008 r., godz. 17.30 do Sali Portretowej na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego Jan Flasza przedstawi Ludwika Stasiaka malarskie i literackie podróże do źródeł tożsamości narodowej.

Dobiegający już niemal końca Rok Ludwika Stasiaka w naszym mieście zaowocował licznymi omówieniami rozmaitych aspektów jego twórczości plastycznej, literackiej i wydawniczej. Mniej znany jest natomiast fakt żywego zaangażowania się wybitnego bochnianina w działalność na rzecz rewindykacji naszych pamiątek przeszłości w pierwszych latach II Rzeczypospolitej.
Dał temu wyraz zarówno w zaangażowanej publicystyce, jak i w działalności praktycznej. Był to także czas jego wielkiej aktywności publicystycznej na polu edukacji patriotycznej społeczeństwa polskiego, odzyskującego własną podmiotowość po wielu tylu latach zaborów.