Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-05-18 20:39:32 przez system

Sukces uczniów Mechanika

Dawid Mazurek i Krystian Wójcik uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni znaleźli się wśród finalistów Olimpiady Logistycznej. W organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu olimpiadzie wzięło udział 8745 uczniów z 284 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do finału dotarło 62 uczestników reprezentujących 46 szkół, wśród nich znaleźli się Dawid i Krystian zajmując kolejno 39 i 59 miejsce.

Znalezienie się uczniów Mechanika w tym elitarnym gronie najlepszych logistyków w kraju, niezależnie od zajętych przez nich miejsc jest sukcesem przede wszystkim ich samych, ale również nauczycieli i całej szkoły.

Gdy rozpoczynaliśmy Olimpiadę Logistyczną nie spodziewałem się, że zainteresuje ona tylu młodych ludzi. Poziom Olimpiady z roku na rok rośnie, a w ocenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w tym roku zagadnienia, z którymi musieli borykać się uczniowie były szczególnie trudne. Tym bardziej się cieszę, że uczniowie tak znakomicie sobie z nimi poradzili – powiedział podczas uroczystej gali X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej profesor Andrzej Korzeniowski, rektor Wyższej Szkoły Logistyki.

O poziomie wiedzy uczniów najlepiej świadczył moment, gdy podczas uroczystej gali Aleksander Niemczyk, prezes GS1 Polska, głównego sponsora olimpiady, zapytał kiedy i gdzie po raz pierwszy na świecie zeskanowano w sklepie pierwszy towar. Odpowiedź, rok 1974 w Stanach Zjednoczonych, padła z sali błyskawicznie.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się w zawodzie technik spedytor i technik logistyk. Olimpiada ta stała się nie tylko polem rywalizacji o laur najlepszego młodego logistyka, ale także źródłem informacji dla dyrekcji szkół, rad pedagogicznych i nauczycieli odnośnie procesu kształcenia w zawodach technik spedytor i technik logistyk oraz jego efektów.

Kierunek Technik logistyk powstał w ZS Nr 1 w roku szkolnym 2012/13. Początki były skromne, ponieważ pierwsza klasa liczyła jedynie 13 osób. Przez te lata kierunek bardzo się rozwinął i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem, nie tylko wśród mężczyzn, ale ostatnio również wśród kobiet. Na przełomie 5 lat szkołę ukończyło 96 logistyków, natomiast w bieżącym roku szkolnym kształci się już 102 uczniów.

Gratulacje i słowa uznania należą się przede wszystkim Dawidowi i Krystianowi, za ich ciężką pracę, ambicje i zaangażowanie, ale również promocję naszego pięknego powiatu. Gratuluję rodzicom, nauczycielom i dyrekcji, dzięki którym te osiągnięcia są możliwe – podsumowuje starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.