Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-05-21 23:43:31 przez system

Szkolne Koło Caritas z Łapczycy finalistą projektu

Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łapczycy zostało finalistą małopolskiego projektu przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Jana Pawła II byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.


Zespół 20 wolontariuszy z gimnazjum pod kierunkiem i z pomocą nauczycieli pań Danuty Cybury i Marty Sroki oraz katechety ks. Dariusza Pawłowskiego przygotował szkolny projekt działań pod nazwą „Moda na Miłosierdzie” uwzględniający potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego oraz społeczności z innych rejonów Polski i świata. Pomoc skierowano do osób w trudnej sytuacji życiowej: ubogich całego świata, rodzin wielodzietnych i niepełnych, dzieci bez rodziców i z ubogich rodzin, samotnych osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. Następnym etapem było zrealizowanie tego projektu oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Projekt został zaprezentowany przez wolontariuszy 17 maja 2017 r. w Tarnowie podczas uroczystości podsumowania etapu rejonowego Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W rejonie tarnowskim w projekcie wzięło udział około 40 szkół, a do prezentacji finałowych wytypowano tylko 6 placówek.