Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-07-04 10:06:37 przez system

Trzy sposoby na

W czwartek,19 czerwca, w Zespole Szkół Gminnych w Damienicach, miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu ?Poznajmy i przedstawmy nasze miejsce na Ziemi? realizowanego w ramach konkursu KULTURA BLISKA 2007. Organizowany corocznie przez Fundację Wspomagania Wsi konkurs grantowy, ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego wsi i małych miejscowości, a jednocześnie jego prezentację szerszym kręgom społecznym i ocalenie od zapomnienia osiągnięć minionych pokoleń.

Takie właśnie cele postawili sobie autorzy projektu ze szkoły w Damienicach, którzy korzystając ze wsparcia finansowego fundacji badali przeszłość, tradycje, zabytki i walory krajobrazowe Cikowic i Damienic — wsi, z których wywodzą się uczniowie ZSG w Damienicach. Efektem kilkumiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli gimnazjum jest strona internetowa obu wsi dostępna pod adresem www.nadrabie.orgs.pl, na której oprócz podstawowych informacji o obu miejscowościach, znajdziemy galerię archiwalnych zdjęć (najstarsze pochodzą sprzed 1914 r.!), liczne ciekawostki, a także biografie zapomnianych, a wielce zasłużonych dla lokalnych społeczności, postaci żołnierzy i działaczy społecznych. Duże wrażenie robi również przygotowana przez uczniów klasy III gimnazjum prezentacja multimedialna na płycie dvd, ukazująca fotograficzną wędrówkę po Cikowicach i Damienicach, prezentująca także środowisko naturalne rzeki Raby i pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Dopełnieniem elektronicznych efektów pracy jest kolorowy folder zatytułowany "Między Rabą a Puszczą Niepołomicką", w którym mieszkańcy i turyści znajdą obszerne informacje o krajobrazie, przyrodzie, historii i ciekawych obiektach obu nadrabskich wsi. Prezentacji dokonań młodych badaczy, towarzyszyła wystawa fotografii oraz prac plastycznych ukazujących uroki swoich małych Ojczyzn. Gośćmi wspomnianej uroczystości zakończenia projektu byli sołtysi oraz radny Cikowic i Damienic, sponsorzy, a także zastępca wójta Gminy Bochnia Eugenia Ignacyk, która złożyła wszystkim uczestnikom projektu podziękowania i słowa uznania. Inicjatorem i prowadzącym projekt był nauczyciel historii i informatyki Janusz Paprota, a nad całością prac czuwała dyrektor szkoły Joanna Święch.