Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2010-01-07 03:37:43 przez system

Trzy Wiktorie i Kazimierz

W roku 2010 przypada szereg doniosłych rocznic historycznych, które znajdą odbicie w wielu formach działalności bocheńskiego muzeum. Jedną z nich będzie na przykład duża i ważna wystawa "Trzy polskie wiktorie. Grunwald 1410 - Bitwa Warszawska 1920 - Gdańsk 1980".

Rocznicę zbrodni katyńskiej Muzeum uczci, organizując Czwartkowy Wieczór Pamięci. Z kolei podczas Muzealiów 2010 przypomniana zostanie sylwetka Antoniego Langera, twórcy bocheńskiej orkiestry salinarnej, od 130 lat wpisanej w miejscową tradycję górniczą.

Natomiast tegoroczny program Czwartkowych Spotkań Muzealnych wypełnią tematy bardzo różnorodne. Kilka "okrągłych" rocznic związanych z dobroczyńcą Bochni, królem Kazimierzem Wielkim, jest dobrą okazją do przypomnienia w przeddzień 700. rocznicy jego urodzin zasług tego monarchy dla naszego miasta — zarówno potwierdzonych w źródłach historycznych, jak również przypisywanych mu przez tradycję i legendę.

Z pewnością zaciekawi opowieść o pierwszej polskiej książce kucharskiej, która powstała na zamku w Wiśniczu, zaintryguje ludowy poradnik medyczny, poruszy obraz dawnej Bochni zapisany w pamiętnikach, ożywi legenda Piwnicy pod Baranami...

Program Czwartkowych Spotkań Muzealnych

21 stycznia, dr hab. Jarosław Dumanowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pierwsza polska książka kucharska. Zaproszenie do lektury.

18 lutego, Elżbieta Michałowska (I Liceum Ogólnokształcące w Bochni), Syria — Jordania — Liban. Moje podróże w czasie i przestrzeni.

18 marca, Anetta Stachoń (Muzeum Bochni), Medycyna ludowa w 5365 receptach. XVIII-wieczny rękopis ze zbiorów historycznych bocheńskiego muzeum.

29 kwietnia, Jan Flasza (Muzeum w Bochni), Król Kazimierz Wielki i Bochnia w świetle faktów, tradycji i mitów. W 700. rocznicę urodzin ostatniego z Piastów.

13 maja, ks. Tadeusz Bukowski (Muzeum Diecezjalne w Tarnowie), Najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce i nowe nośniki informacji.

17 czerwca, Janina Kęsek (Muzeum w Bochni), O pamiętnikach bocheńskich raz jeszcze.

19 września, Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni), Bochnia i bochnianie z pierwszej połowy ubiegłego wieku w pamiętniku Ani Aussenberg.

14 października, Maria Fiderkiewicz (Krakuszowice), Skrzypek na hałdzie. Sztuka plastyczna środowisk górniczych Górnego Śląska.

18 listopada, Andrzej Pacuła (Bochnia), Piwnica pod Baranami — formacja intelektualna i artystyczna.

16 grudnia, Danuta Krzysztofek i Jarosław Fraś (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce), Marek Materna (Muzeum w Bochni), Place miejskie w Wieliczce i Bochni. Dzieje — funkcje — zabudowa.

Sala Portretowa Muzeum, godzina 17.30