Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-07-03 16:09:25 przez system

Uczeń z Dąbrowicy specjalistą w romskiej tematyce

W Muzeum Etnograficznym w Tarnowie podsumowano wyniki konkursu wiedzy o Romach „Nie bój się cygana”. W rywalizacji wzięło udział łącznie ok. 150 uczniów reprezentujących szkoły powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. W rozgrywce finałowej uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy.

Grupa, w której konkurowali uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowicy liczyła 40 osób. Wyniki rywalizacji w tej grupie przedstawiały się następująco:

I miejsce - Artur Leśniak (Zespół Szkół w Dąbrowicy)
II miejsce - Patrycja Dyrla (Zespół Szkół w Dąbrowicy)
III miejsce - Zuzanna Pędzik (Zespół Szkół w Dąbrowicy).

Po podsumowaniu wyników z wszystkich grup wyłoniono czterech laureatów, wśród których obok uczniów z tarnowskich szkół znalazł się Artur Leśniak z Zespołu Szkół w Dąbrowicy.

Pozostała trójka laureatów to:
Patrycja Borowiec (Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie)
Aleksandra Wantuch (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie)
Agnieszka Hałun (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie)

Organizatorem konkursu było Radio RDN Małopolska i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.