Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-02-07 19:07:32 przez system

Uwaga! Konkurs Recytatorski!

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież ponadgimnazjalną i osoby dorosłe do wzięcia udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Etap powiatowy odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury.

Jak co roku konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości organizatorzy zachęcają do dobrania repertuaru tematycznie zbliżonego do obchodów tej rocznicy.

Turniej recytatorski

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

Turniej „Wywiedzione ze słowa”

Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów); dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Turniej teatrów jednego aktora

Obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

Turniej poezji śpiewanej

Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany;uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut; przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Uwaga! Podane zasady turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 23 lutego 2018 roku w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia).

Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń można pobrać na stronach: www.mdk.bochnia.pl, www.tkt.art.pl oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.