Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-11-12 10:55:07 przez system

„Uzdrowiskowe” Czwartkowe Spotkania Muzealne

Muzeum im. Stanisława Fischera wraz z Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na specjalne Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas któregodr Sławomir Dorocki i mgr Paweł Brzegowy wygłoszą wykład pt. W stronę wód żelazistych. Krynica i inne uzdrowiska Królestwa Galicji i Lodomerii w reminiscencji prof. dra Józefa Dietla.

Sławomir Dorocki, absolwent studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Europeistyki -Uniwersytet Jagielloński). Adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki regionów i procesów regionalizacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania przestrzeni europejskiej oraz procesów integracji europejskiej i uwarunkowań historycznych.

Paweł Brzegowy, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą historii społecznej i gospodarczej departamentów i wspólnot Francji zamorskiej oraz galicyjskiej kultury zdrojowiskowej czasów fin de siècle.

13 listopada 2014 roku, godzina 17.30, Rynek 20