Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-12-13 22:40:41 przez system

W Archiwum o społecznikowskiej żyłce naszych dziadów

Bocheński Oddział Archiwum Narodowego w Krakowie zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Stowarzyszenia społeczne Bochnia – Brzesko – Niepołomice na przykładzie wybranych źródeł archiwalnych”. Wystawa ukazuje działalność i różnorodność stowarzyszeń i organizacji społecznych dawnych powiatów: bocheńskiego i brzeskiego, na przestrzeni kilkudziesięciu lat (w okresie autonomii galicyjskiej i dwudziestoleciu międzywojennym).

Prezentowane są stowarzyszenia:
- artystyczne (Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuki „Scena Bocheńska” i „Teatr Bocheński”, Towarzystwo „Echo”),
- sportowe i paramilitarne (Związek Strzelecki, Towarzystwo Gimnastyczno-Strzeleckie „Sokół”, Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet Do Obrony Kraju Komenda Powiatu Bochnia, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Obwód Powiatowy w Bochni, Liga Lotnicza, Liga Przyjaciół Żołnierza),
- dobroczynne (Komitet Niesienia Pomocy Biednym, Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, Związek Niewiast Katolickich, Stowarzyszenie Sług św. Zyty, Sodalicja Marjańska Żeńska, Komitet Wsparcia Biednych, Akcja Katolicka, Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, Fundacja zapomogowa Agnieszki Reiffowej dla dzieci, dziewcząt, chłopców i kobiet),
- oświatowe (np. Towarzystwo Szkoły Ludowej Oddział w Bochni im. Marii Konopnickiej), a także harcerstwo, Towarzystwo Pomocy Przemysłowej i Komitet Budowy Kościoła Szkolnego. Na uwagę zasługują też, mniej znane, aczkolwiek ciekawe stowarzyszenia, jak: Liga Morska i Kolonialna Oddział w Bochni, Towarzystwo Ogrodnicze, Komitet Upiększania Miasta czy Miejski Komitet Pomocy Zimowej.

Wyeksponowano dokumenty dotyczące rejestracji stowarzyszeń, statuty, listy członków, księgi protokołów, kronikę harcerską, zawiadomienia o walnych zgromadzeniach, sprawozdania, programy organizowanych występów i uroczystości, podziękowania, pisma dokumentujące przekazanie dochodów z występów na cele charytatywne, afisze. Jeden z nich zawiera informację o działającym w Bochni Towarzystwie Weteranów Powstania Listopadowego, gdyż dochód z występu „Lutni” w listopadzie 1891 roku miał być przeznaczony na rzecz tego Towarzystwa.

Część wystawy poświęcono organizacjom żydowskim, takim jak: Towarzystwo Modlitwy i Dobroczynności „Chaduszim”, Żydowski Klub Sportowy „Liban”, Stowarzyszenie im. Rabina Halberstama, Towarzystwo Dobroczynne Żydowskie i Towarzystwo Opieki nad Sierotami Żydowskimi.

W ekspozycji wykorzystano oryginalne dokumenty i afisze dotyczące Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, pochodzące ze zbiorów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz fragmenty wystawy „Być kobietą.... Portrety kobiet ziemi bocheńskiej w wirze życia i dziejów”, zorganizowanej w 2011 roku wraz ze Starostwem Powiatowym w Bochni i Stowarzyszeniem Bochniaków.