Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2022-12-07 11:19:19 przez Czas2012

W Muzeum im. Stanisława Fischera powstanie stała ekspozycja historii miasta Bochni.

Podczas obrad ostatniej Komisji Kultury radni omawiali przedstawioną przez dyrekcję bocheńskiego muzeum propozycję stworzenia w jego pomieszczeniach nowej wystawy przedstawiającej historię miasta. Radni z uznaniem odnieśli się do tego pomysłu uznając, że to będzie jedna z atrakcji turystycznych miasta.

Przewodnicząca Komisji Kultury Anna Morajko podczas obrad stwierdziła: Muzeum będzie występować o zwiększenie budżetu na 2023 rok i uwzględnieniu w nim, oprócz puli na zwiększające się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu i płac pracowników, również o środki na stałą ekspozycję historyczną. W końcu po wielu latach jest taka propozycja którą powinniśmy poprzeć.

Wykonanie tej inwestycji szacuje się na koszt w granicach 200 000 tysięcy złotych. Zapytaliśmy o więcej szczegółów dyrektor Muzeum panią Anettę Stachoń.

Czb.pl - Radni są za tym pomysłem i pewnie jak i mieszkańcy Bochni chcieliby wiedzieć jak wygląda Pani wizja tej ekspozycji?

A. Stachoń - Pierwszym krokiem będzie utworzenie stałej ekspozycji historycznej, przedstawiającej historię miasta od czasów najdawniejszych. Będzie taki mały wycinek archeologii osadnictwa ludności na tych terenach, poprzez średniowiecze, odnalezienie soli, powstanie kopalni aż do czasów współczesnych. Na wystawie znajdą się wybrane tematycznie eksponaty. Będą również powiększenia fotograficzne wybranych zbiorów. W tej chwili mamy opracowany scenariusz, ale jeszcze nie chcę zdradzać do końca co będzie zawierała ekspozycja, gdyż to się dalej tworzy. Chcemy umieścić tę ekspozycję na poddaszu. To świetne miejsce, gdyż wymusza ono taki podział, który możemy wykorzystać dla formowania ekspozycji.

Czb.pl - Niedawno podpisała Pani umowę o współpracy z Kopalnią Soli Bochnia. Proszę o przybliżenie tego tematu.

A. Stachoń – Dzięki pozytywnej reakcji Prezesa Kopalni Soli „Bochnia” Zygmunta Dobrowolskiego w ramach Programów Partnerskich od 1 października br. rozpoczęliśmy współpracę z Kopalnią Soli Bochnia w tym zakresie. Stwarza ona możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty turystycznej. Jest to połączenie zwiedzania bocheńskiej kopalni soli oraz uczestniczenia w lekcji muzealnej w naszej placówce. Tematyka lekcji muzealnych obejmuje głównie poznanie naszego muzeum, historię miasta i kopalni soli, pojęcia z zakresu malarstwa, etymologii imion, zwyczajów świątecznych. Czas lekcji wynosi od 90 do 120 minut, a czas pobytu w kopalni około 3 godziny. Całkowity koszt tej oferty to 40 zł, przy czym zwiedzanie kopalni to 31 zł, a lekcja muzealna 9 zł od osoby.

Krzysztof Stompór